Egyptens kirker skal genopbygges

Egyptens kirker skal genopbygges

Danmission inviterer danske menigheder til at få venskabsmenigheder i Egypten.

Lige nu er der et stort behov for hjælp til genopbygningen af de kirker, som blev ødelagt i august 2013. Gennem vores partnere i Egypten har vi kontakt med en gruppe kirker, som er interesserede i en længerevarende venskabsforbindelse med danske menigheder, en eller flere, som går sammen om opgaven.

Kunne det være en mulighed for jeres kirke eller provsti? En mulighed for et fælles projekt, som kan åbne dørene for inspiration fra og personlige relationer til kristne i en anden kultur. Kirkerne er presbyterianske – en kirkeretning, som har mange lighedspunkter med den lutherske kirke.

Det gør I:

 • Samler ind til genopbygningen af jeres venskabsmenigheds kirke og til Danmissions dialogarbejde mellem kristne og muslimer i Egypten.
 • Udbygger venskabet med den egyptiske menighed gennem besøg, foredrag, forbøn og personlige relationer

 

Det får I:

 • En venskabsmenighed i et land, som lige nu har mange udfordringer, men som også har en lang og spændende historie og kultur
 • Opbygget relationer mellem mennesker gennem besøg, samtaler og breve
 • En fælles opgave og en fælles gave til jeres sogn

 

Danmission tilbyder:

 • Gode og troværdige partnere i Egypten
 • At sætte jer i forbindelse med en menighed i Egypten
 • En konference for de sogne, som har venskabsmenigheder i Egypten om Egypten og om at have en venskabsmenighed
 •  En rejse til Egypten i oktober 2014 for repræsentanter fra jeres sogn, hvor I møder venskabsmenigheden og besøger Danmissions partnere i Egypten
 • Foredrag i sognet om Egypten og Danmissions engagement i Egypten
 • At stå for overførslen af penge til jeres venskabsmenighed

 

Vær med!

Klik her for at tilmelde din kirke

Støt her!

Klik og støt

Kontaktpersoner

Fakta

Den 14.-16. august 2013 blev 139 kirker og kirkelige institutioner samt mange politistationer nedbrændt i Egypten. Det skete som hævn for, at militæret med vold opløste de demonstrationer, som hele sommeren havde støttet den afsatte præsident Mohamed Mursi. Bag angrebene på kirker og politistationer stod radikale islamistiske grupperinger, som opildnede til hævnangrebene. Hæren har tilkendegivet, at de vil støtte genopbygningen af kirkerne, men pga. forbuddet mod at muslimer bidrager til kirkebyggeri lader støtten vente på sig. Støtten vil, ifald den kommer, kun dække opbygningen af selve kirkebygningen og kirkerne mangler derfor ressourcer til at indrette kirkerne igen, så de kan bruges til gudstjenester og til det sociale arbejde, som har udgået fra kirkerne. Derfor har de kristne i Egypten brug for vores hjælp.  
 
Danmissions arbejde med dialog forebygger religiøse stridigheder og konflikter og giver mulighed for, at Egypten kan udvikle sig frem mod et velfungerende demokrati.   Siden 2002 har Danmission samarbejdet med CEOSS, Coptic Evangelical Organization for Social Services, der er en af Egyptens største NGO’er med stærke bånd til den presbyterianske kirke i Egypten. CEOSS er grundlagt i 1952 og har et vidt forgrenet arbejde, der årligt omfatter en kontakt til mere end 2 millioner mennesker. CEOSS arbejder for fred, forsoning og udvikling i Egypten. Se mere om vores arbejde i Egypten her og læs om CEOSS her


Kontaktpersoner