Diakoni i Tanzania

Diakoni i Tanzania

Danmission sætter menigheder i stand til at tage vare på sine egne

Små plantefrø har sået fremtidshåb i Serafina Elisas liv. Hun er 40 år og bor med sine 4 børn i et lille hus i det nordvestlige Tanzania.

Serafina klager ikke, selvom hun har oplevet meget modgang i livet. Hun valgte at forlade sin mand, der drak de penge, der skulle brødføde familien, op. Og for et par år siden valgte Serafina at åbne hendes ydmyge hjem for nevøen, hvis mor døde pludseligt i en bilulykke.

Serafina har nu fået hjælp af Danmission, der i samarbejde med partnerorganisationen Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) står bag flere fattigdomsbekæmpende projekter i Tanzania, der er et land præget af malaria, fattigdom og underernæring.  Det er barske udfordringer for de fleste, men for de svageste i samfundet, er det katastrofalt. Diakoniafdelingen i Den Evangelisk Lutherske Kirke hjælper de svageste og opbygger netværk, der tager vare på menighedernes diakonale arbejde.

Gennem den lokale kirke har Serafina modtaget penge til at købe sit helt eget stykke jord, så hun har kunne bygge et lille hus. På skråningerne ved siden af huset har familien sået frugt og grøntsager, som de sælger på det lokale marked. Serafina skal ikke kun passe familiens egne afgrøder, men arbejder også som daglejer for at skaffe penge nok til, at hendes fire børn kan gå i skole.

Hendes ældste dreng, Eszra Elisa, der er 16 år, hjælper sin mor med arbejdet. Han har købt frø, der med tiden skal vokse sig til store træer. Stiklingerne er endnu små, men når de er 20 cm, kan han sælge dem for 1 kr. stykket. For familien betyder det en verden til forskel, pengene fra de små stiklinger vil nemlig sikre Eszras skolegang og videre uddannelse.

Diakoniafdelingens mål er at skabe en stærk frivillig diakoniånd i menighederne, så fællesskabet kan tage sig af sine egne medlemmer.

Fakta

Gennem diakoniafdelingen får i alt 400 familier hvert år hjælp. Sidste år fik:

  • 77 familier medicinsk støtte eller lægehjælp
  • 45 familier fik rådgivning
  • 27 familier fik tæpper
  • 5 familier fik bygget huse eller dele af huset
  • Børn fra 10 familier fik skoleuniformer