Dansk Arabisk Partnerskabsprogram

Dansk Arabisk Partnerskabsprogram

Hvad er Dansk Arabisk Partnerskabsprogram?

Et særligt initiativ lanceret af den danske regering i 2003. Med initiativet ønsker Danmark at skabe grundlag for en bredere dialog i og imellem landene i Mellemøsten/Nordafrika og Danmark.

Dansk Arabisk Partnerskabsprogram består af partnerskaber mellem organisationer og institutioner i Danmark og de arabiske lande. Partnerskaber der gennem store og små initiativer bidrager til at fremme bl.a. menneskerettigheder, interreligiøs dialog og demokrati i regionen.

Læs mere om Dansk Arabisk Partnerskabsprogram – klik her

Dansk Arabisk Partnerskabsprogram har siden 2003 været en central del af den danske udenrigspolitik under det danske udenrigsministerium.

Danmission har siden 2011 været en af de elleve strategiske partnere, der modtager støtte fra Dansk Arabisk Partnerskabsprogram

Hvilket arbejde udfører Danmission som en del af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram?

Støtten fra Dansk Arabisk Partnerskabsprogram går eksempelvis til træningsprogrammer for unge meningsdannere, udvikling af undervisningsmateriale der skal styrke interkulturel medborgerskab, relationsopbygning mellem kristne og muslimer og til afholdelse af seminarer og konferencer. Gennem vores stærke partnerskaber i Syrien, Libanon, Egypten og Jordan arbejder vi for at dæmpe religiøse spændinger og konflikter og i stedet fremme en gensidig forståelse mellem religiøse og etniske grupper.

Danmission har et særligt fokus på at etablere platforme og netværk for personer, der har en interesse i religion, og/eller som selv repræsenterer religiøse institutioner. Danmission mener, at religiøs dialog skal være en del af løsningen, når man skal fremme fred, aktivt medborgerskab og demokrati i Mellemøsten og Nordafrika.

Dansk Arabisk Partnerskabsprogram støtter følgende Danmission-projekter:

Ledere af Interreligiøs Forståelse (LIU)

LIU er et regionalt træningsprogram, der inkluderer både syriske, libanesiske, egyptiske, jordanske og danske deltagere. Siden 2011 er mere end 100 unge ledere fra forskellige professioner såsom journalister, kunstnere, civilsamfundsledere og religiøse ledere blevet uddannet i at arbejde med religiøs diversitet.
I 2015 blev toolkittet “Fostering social resilience against extremism” produceret som en del af LIU.
Partnere: FDCD (Syrien/Libanon), Adyan (Libanon), CEOSS (Egypten) og RIIFS (Jordan).

Interreligiøs medborgerskabsuddannelse

Et projekt hvor danske og libanesiske eksperter og religiøse ledere samarbejder om at producere en håndbog, som skal være med til at promovere en interkulturel og inkluderende forståelse af medborgerskab i Libanon.
Partner: Adyan (Libanon)

Syriske unge (SYE) 2014-2016

Projektet bygger bro og skaber relationer mellem unge syriske religiøse- og samfundsledere. Deltagerne gennemgår en dialog- og konfliktløsningsproces og starter fælles initiativer, som fremmer dialog og opbygning af lokalsamfundene i Syrien.
Partnere: FDCD (Syrien/Libanon) and Mobaderoon (Syrien)

Syriske Ledere

Projektet har til formål at få religiøse ledere, politikere og civilsamfundsledere til at spille en positive rolle i promovering af fred og forsoning i Syrien.
Partner: FDCD (Syrien/Libanon)

Kristne og andre minoriteter i den arabiske verden

Initiativet bidrager til at sætte fokus på kristne og andre minoriteters rettigheder i Mellemøsten. I 2016 blev der afholdt en konference om, hvordan minoriteter er portrætterede i arabiske skolebøger.
Partner: Al-Quds Center for Political Studies (Jordan)

Det talte ord

Projektet undersøger, hvad der bliver prædiket af både muslimske og kristne ledere i Mellemøsten.
Partnere: FDCD (Syrien/Libanon) og Mobaderoon (Syrien)

 

Hvor arbejder Danmission som en del af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram?

Vi arbejder i Egypten, Syrien, Libanon, Jordan og Danmark.

 

URL: https://danmission.dk/project/dapp/