Bliv udsendt - Volontør

Hvor kan jeg blive volontør?

Danmission udsender volontører til de kirker og organisationer, som vi samarbejder med i Cambodja, Egypten, Libanon, Tanzania og Madagaskar.

 

Hvilke opgaver har en volontør?

Dine opgaver afhænger af dine kompetencer, og hvad der er brug for det sted, man udsendes til. Volontøropgaver kan fx være:

  • Undervisning af børn og unge i computerbrug, engelsk, matematik, håndarbejde eller idræt på skoler og institutioner.
  • IT-support og projektadministrative opgaver
  • Opgaver inden for håndværk, landbrug eller teknik
  • Opgaver som social, diakonal eller teologisk medarbejder

En fast volontøropgave er at kommunikere om arbejdet og situationen i det land, man er udsendt til via blog samt at indsamle historier og tage fotos til Danmission.dk, Danmission Magasin og til brug i informationsmateriale.

 

Hvem kan blive volontør?

Du skal være over 22 år, studerende med nogle års studieerfaring eller færdig med en uddannelse. God til engelsk, være i god form både fysisk og psykisk, god til samarbejde, have interesse for at arbejde med kirkeligt udviklingsarbejde og indstillet på at leve i fremmed kultur med helt andre livsvilkår, end du er vant til fra Danmark.

 

Hvad får jeg ud af at være volontør?

Du får styrket dine faglige og tværkulturelle kompetencer, erfaring med kommunikative opgaver, vigtig erfaring på dit cv og indblik i en anden kultur. Du får mulighed for at blive en aktiv og vigtig brik i Danmissions arbejde – også når du vender hjem til Danmark.

 

Hvordan finansieres et volontørophold?

Danmission dækker din forsikring, kost/lommepenge, logi og et kort sprogkursus.

Hvis du får SU under opholdet, betaler du alle udgifterne selv.

Du betaler selv flyrejsen tur/retur, visum, helbredstjek og vaccinationer

Du skal regne med, at disse udgifter løber op i ca. kr. 20.000.

Husk du kan søge tilskud til opholdet fx hos lokale Y’s men klubber, lokale foreninger, menighedsråd i dit lokalområde, Grev Moltkes Legat og Lærernes Missionsforening.

 

Hvordan forberedes og evalueres et volontørophold?

Før din udrejse kan du sammen med din lokale menighed markere din udrejse ved en gudstjeneste i din lokale kirke og aftale at holde et foredrag om din rejse, når du er vendt hjem.

Når du er kommet hjem, inviterer vi dig til en evalueringssamtale med de ansvarlige for volontørprogrammet. Samtalen er baseret på en skriftlig rapport, som skal aflevere efter dit ophold.

 

Fakta

Du kan søge Grev Joachim Molktes Legat

Hent ansøgningsskema her

Kontakt: