Bliv udsendt – Global Fortæller

Danmissions Globale Fortællere er unge danskere, som rejser til Zanzibar og efterfølgende fortæller danske konfirmander og andre målgrupper om deres oplevelser og overvejelser.

Hvad er en Global Fortæller?

Et yngre menneske, der rejser til Zanzibar og oplever livet i afsidesliggende landsbyer, får indblik i Danmissions arbejde i landet og besøger unge på Zanzibar. Hjemme i Danmark rejser de Globale Fortællere rundt og fortæller om deres oplevelser til danske konfirmander som en vigtig del af Danmissions undervisningstilbud Konfirmand Aktion. Derudover holder man også foredrag for andre målgrupper, som mini-konfirmander og seniorsamlinger.

Søg om at blive Global Fortæller her

Hvilke opgaver har en Global Fortæller?

Det er din opgave at rejse tre uger til Zanzibar, opleve landet, møde dets befolkning, leve dig ind i de kristnes situation og rejse hjem til Danmark og udvikle et interessant og levende foredrag, som du skal turnere landet rundt med – sammen med en makker.

En fast opgave er at kommunikere om arbejdet og situationen på Zanzibar på de sociale medier samt at indsamle historier og tage fotos til hjemmeside, magasin og til brug i andet informationsmateriale. Under perioden med foredrag har du også til opgave at formidle om jeres tur rundt i Danmark for bl.a. konfirmander og andre følgere på de sociale medier.

Hvem kan blive Global Fortæller?

 • Du har formentlig lige færdiggjort din ungdomsuddannelse eller holder pause i studiet
 • Du kan lide at være sammen med børn og unge, elsker at fortælle og formidle – og er god til det.
 • Du skal have kendskab til kirkeligt arbejde, være selvstændig og samtidig god til at samarbejde
 • Du skal have kørekort og et godt helbred
 • Du skal være god til engelsk og have mod på at bruge det
 • Har interesse for kommunikation og formidling igennem sociale medier
 • Du kan organisere, planlægge og har overblik
 • Din evne til at være imødekommen og tålmodig er af stor værdi, da du vil møde mange mennesker med forskellige tilgange til livet.

Hvad får jeg ud af at være Global Fortæller?

 • Du får en rejse til et spændende land, styrket dine faglige og tværkulturelle kompetencer, erfaring med kommunikative opgaver og foredragserfaring
 • I det hele taget vigtig erfaring på dit CV og indblik i en anden kultur
 • Du får mulighed for at blive en aktiv og vigtig brik i Danmissions arbejde, når du vender hjem til Danmark
 • En del af det globale fællesskab med muligheder for længerevarende venskaber – både på Zanzibar og i Danmark.

Hvad får jeg i løn som Global Fortæller?

Som Global Fortæller får du en løn svarende til udeboende SU. Herudover dækker Danmission dine rejseudgifter samt kost og ophold gennem hele ansættelsen. Størstedelen af tiden bor du indkvarteret hos værtsfamilier fra Danmissions bagland.

Hvordan forberedes og evalueres en stilling som Global Fortæller?

Før udrejse deltager du i et rejseforberedende kursus af 4-5 dage. Kurset indeholder emner som kulturmøde, den globale kirke, formidling, sikkerhed og andre praktiske forhold samt viden om, hvilken organisation du rejser med.

Gennem hele forløbet som Global Fortæller modtager du træning, undervisning og supervision. Ved ansættelsens afslutning deltager du i en endelig evaluering.

Tidsforløb – hvad og hvornår?

 • I starten af januar indledes forløbet med et forberedelseskursus, hvorefter turen går til Zanzibar i ca. 3 uger
 • I slutningen af januar, efter hjemkomst fra Zanzibar, bruges en uges tid på at forberede og tilrettelægge dit foredrag, som du efterfølgende turnerer rundt med i hele Danmark sammen med en dansk makker
 • I februar-maj afholdes foredrag rundt i Danmark for konfirmander, juniorkonfirmander, børneklubber, efterskoler, ungdomsforeninger, Y’s Men, osv.
 • I slutningen af maj deltager du på den store kirkefestival Himmelske Dage i Roskilde sammen med den øvrige Danmission stab og mange frivillige. Her er du med til at stå for Danmissions aktiviteter sammen med andre unge.
 • I første halvdel af juni måned afsluttes forløbet som Global Fortæller og vi bruger tid på at samle op, evaluere og der er selvfølgelig tid til den sidste hygge også inden jeres tid som Global Fortæller er slut.

Læs mere og følg

For mere information, kontakt:

Lærke Lysemose Christensen
Netværkskonsulent, projektleder Konfirmand Aktion