Bangladesh

Bangladesh

I Bangladesh støtter Danmission udvikling af kirkens menigheder.

Hvor i Bangladesh arbejder Danmission?

Danmission arbejder i den nordvestlige del af Bangladesh i syv forskellige distrikter: Dinajpur, Thakoregaon, Panchogorh, Nilphamari, Rajshahi, Naogaon og Chapai Nawabgani.

Hvorfor er der brug for Danmissions arbejde i Bangladesh?

Bangladesh er ifølge forfatningen et sekulært samfund med islam som statsreligion og omkring 90 % af befolkningen er muslimer. Hinduer udgør cirka 9 % og kristne, buddhister og animalister udgør tilsammen den sidste ene procent.

Bangladesh er et af verdens fattigste lande, men landet er fortsat inde i en rivende udvikling med hensyn til bedre uddannelsesmuligheder, sundhed og stigende jobmuligheder i bla. den voksende tøjindustri.

Bangladesh har dog fortsat store udfordringer – og halter gevaldigt bagefter, når det kommer til at lige rettigheder for alle. Det gælder for stort set alle aspekter af livet: arbejde, uddannelse, økonomisk selvstændighed og religiøs praksis. Kvinder i landet lever generelt udsat for overgreb og undertrykkelse, og der er lang vej til et samfund med lige muligheder for både mænd og kvinder. Dette hindrer eller begrænser også på mange måder den almindelige udvikling.

Den stigende urbanisering i Bangladesh er fortsat voksende, og Dhaka er en af de hurtigst voksende storbyer i verden. I dag anslås det at der lever ca. 15 millioner i Dhaka og det forventes at stige til ca. 23 millioner i 2025. Urbaniseringen og inflation medfører øgede leveomkostninger og de yngre generationer er ved at indse nødvendigheden af at have to indkomster, hvilke langsomt er med til at forbedre kvinders stilling, fordi de får økonomisk medansvar og derved en form for indflydelse i familien.

Bangladesh er fortsat præget af politisk ustabilitet og konflikter, der medfører gentagne generalstrejker, de såkaldte hartals, som hindrer udvikling og fremdrift. Oppositionen, Bangladesh Nationalist Parti (BNP), er dog blevet betydeligt svækket i det seneste år, og den aktive udfordring mod regeringen kommer i disse dage oftest fra BNP’s støtter og senest også fra islamiske, ekstremistiske grupper.

De sidste år har Bangladesh oplevet stigende religiøs ekstremisme og vold, der blandt andet går ud over sekulære bloggere, udlændinge og religiøse minoriteter, heriblandt lokale kristne præster.

Som et resultat af Danmissions mangeårige arbejde i Bangladesh blev Bangladesh Lutheran Church (BLC) grundlagt i 1979 som en selvstændig kirke. Som kristen kirke tilhører BLC det religiøse mindretal i en overvejende muslimsk befolkning og har derfor brug for støtte og opmuntring i forhold til at være en synlig del af nærmiljøet og at virke i overensstemmelse med kristendommens idealer.

Hvilket arbejde udfører Danmission i Bangladesh?

Siden 2016 har vi primært arbejdet med udvikling af menigheder og støtter desuden individuelle teologistuderende på Christian College of Theology Bangladesh (CCTB).

Menighedsudviklings-programmet (Developing local wards) blev en realitet i 2008 ud fra et ønske om at styrke den lokale menighed og dermed BLC nedefra og op. Med valgsproget ”den lokale menighed er verdens håb” pointeres det, at kristendom skal udleves lokalt og nærværende i tjeneste for vores næste. Programmet virker i ca. 100 BLC-menigheder gennem 14 menighedstrænere, som tager rundt og underviser i menighederne og opmuntrer ledere og medlemmer til at være lys og salt i kirken og i lokalsamfundet. Menighedstrænerne selv bliver rustet til opgaven gennem teologisk undervisning.

Bangladesh-landekredsen i Danmark samler ind til og administrerer menighedsprogrammet, og Danmission bidrager desuden med et fast beløb.

Hvem arbejder Danmission sammen med i Bangladesh?

Danmission har arbejdet i Bangladesh siden 1922. I dag samarbejder Danmission med Bangladesh Lutheran Church (BLC) og desuden med Christian College of Theology Bangladesh (CCTB) til styrkelse af teologisk uddannelse i Bangladesh.

Hvilke udsendinge har Danmission i Bangladesh?

Danmission har siden sommeren 2016 ikke udsendinge bosiddende i Bangladesh, men Peter Herum, regionsleder for Asien og bosiddende i Cambodia, er ansvarlig for det fortsatte arbejde i Bangladesh.

 

URL: https://danmission.dk/project/bangladesh/