Bangladesh

Bangladesh

I Bangladesh støtter Danmission udvikling af kirkens menigheder.

 

Hvor i Bangladesh arbejder Danmission?

Danmission arbejder i den nordvestlige del af Bangladesh – i syv forskellige distrikter: Dinajpur, Thakurgaon, Ponchagor, Nilphamari, Rajshahi, Naogaon og Chapai Nawabganj.

Bangladesh’ historie

Bangladesh blev en selvstændig stat i 1971 og er ifølge forfatningen et sekulært samfund med islam som statsreligion. Der er omkring 170 millioner indbyggere. Landet er 3 ½  gange så stort som Danmark. Omkring 90 % af befolkningen er muslimer. Hinduer udgør cirka 9 %. Kristne, buddhister og animister udgør tilsammen den sidste ene procent. Bemærk dog, at tallene er usikre.

Bangladesh er et af verdens fattigste lande, men er inde i en rivende økonomisk udvikling bland andet  pga. den voksende tøjindustri.

Bangladesh har fortsat store udfordringer og er bagefter, når det kommer til lige rettigheder for alle. Det gælder stort set alle aspekter af livet: Arbejde, uddannelse, økonomisk selvstændighed og religiøs praksis. Der er lang vej til et samfund med lige muligheder for både mænd og kvinder. Dette hindrer eller begrænser på mange måder den almindelige udvikling.

Den stigende urbanisering i Bangladesh er en stor udfordring. Dhaka er en af de hurtigst voksende storbyer i verden. I dag anslås det, at der lever ca. 15 millioner i Dhaka og det tal forventes at stige til ca. 23 millioner i 2025. Urbaniseringen og inflation medfører, at det bliver dyrere at leve, og de yngre generationer er ved at indse nødvendigheden af at have to indkomster. Langsomt er denne erkendelse og praksis med til at forbedre kvinders stilling i samfundet, idet kvinderne får økonomisk medansvar og til en vis grad herigennem indflydelse i familien.

De sidste år har Bangladesh oplevet religiøs ekstremisme og vold, der blandt andet er gået ud over sekulære bloggere, udlændinge og religiøse minoriteter.

Kirken i Bangladesh

Bangladesh Lutheran Church (BLC) er en af flere små kristne kirkesamfund i det nordvestlige Bangladesh. Den blev grundlagt som en selvstændig kirke i 1979 med hjælp fra danske missionærer under Dansk Santalmission. Den egentlige baggrund for BLC er dog santalkirken, NELC (Northern Evangelical Lutheran Church) i Indien, som er moderkirken til BNELC (Bangladesh Northern Evangelical Lurtheran Church) hvorfra BLC blev udskilt.

Som kristen kirke tilhører BLC det kristne mindretal på under 1 % af befolkning og har derfor brug for støtte og opmuntring til at være en synlig, aktiv og en positivt bidragende del af nærmiljøet i landsbyerne, hvor menighederne findes.

Hvilket konkret arbejde udfører Danmission i Bangladesh?

Danmission støtter et Menighedudviklingsprogram (LCDP=Local Church Development Program) samt individuelle teologistuderende på Christian College of Theology Bangladesh (CCTB).

Menighedsudviklings-programmet (LCDP) blev oprettet i 2008 ud fra et ønske om at styrke de lokale menigheder – og dermed BLC nedefra og op. Med sloganet ”Den lokale menighed er verdens håb” peger man på vigtigheden af  at støtte menighederne i at bruge det, som Gud har givet dem til gavn for den menigheden selv og det omkringliggende samfund.

Arbejdet udføres gennem 14 sponsorerede menighedstrænere, der arbejder i hver 5-10 menigheder. Menighedstrænerne skal bl.a. hjælpe med at stabilise gudstjenestelivet og menighedsarbejdet samt hjælpe med at finde lokale ressourcer til den generelle udvikling af landsbyen.

Menighedstrænernes arbejde suppleres af fælles kurser for bl.a. forskellige kategorier af ledere i menighederne. Fx menighedsformænd, gudstjenesteledere og ledere for kvindegrupper, søndagsskoler og ungdomsgrupper.

Danmissions arbejde i Bangladesh er uddelegeret til Danmissions Bangladesh Landekreds. Kredsen samler ind til og administrerer menighedsprogrammet. Danmission bidrager derudover med et fast beløb. Arbejdet varetages af en projektgruppe under landekredsen.

Hvert år udsender Landekredsen volontører, som underviser på kurser, superviserer programmet og kontrollerer programmets administration og regnskab. Denne opgave har siden 2008 primært været varetaget af Elsebeth og Jens Fischer-Nielsen.

Hvem arbejder Danmission sammen med i Bangladesh?

  • Voluteer Advirory Team, som er styregruppen for LCDP (Menighedsudviklingsprogrammet). Formanden for styregruppen hedder Mohesh Roy. Lederen af programmet hedder Profulla Roy, som er præst i BLC og cand. theol. Han supplerer i 2017-2020 sin uddannelse med deltidsstudier i ”Master Devinity”.
  • BLC, Bangladesh’ Lutherske Kirke. Menighedsprogrammet er selvstændigt i forhold til BLC, men da det foregår i BLCs menigheder, er der hele tiden fokus på at forbedre samarbejdet med BLC. Dette samarbejde har siden begyndelsen været vanskeligt p.g.a. splittelse i BLC. Det er fortsat et håb, at der en dag bliver én kirkeledelse, som der kan laves en partnerskabsaftale med.
  • Christian College of Theology Bangladesh (CCTB). Samarbejdet handler om individuelle studerende som sponsoreres og om medlemskab, hvorigennem Danmission støtter den teologiske uddannelse i Bangladesh.

Ansatte udsendt til Bangladesh

Danmission har siden sommeren 2016 ikke haft medarbejdere bosiddende i Bangladesh, men regionsleder for Asien, Peter Herum, der nu er bosiddende i Cambodia, har det overordnede ansvar for Danmissions engagement i Bangladesh.

 

Fakta

Få faktuelle oplysninger om Bangladesh her