Bangladesh

Bangladesh

I Bangladesh støtter Danmission udvikling af kirkens menigheder.

Hvor i Bangladesh arbejder Danmission?

Danmission arbejder i den nordvestlige del af Bangladesh – i syv forskellige distrikter: Dinajpur, Thakurgaon, Ponchagor, Nilphamari, Rajshahi, Naogaon og Chapai Nawabganj.

Kirken i Bangladesh

Bangladesh Lutheran Church (BLC) er et af flere små kristne kirkesamfund i det nordvestlige Bangladesh. Den blev grundlagt som en selvstændig kirke i 1979 med hjælp fra danske missionærer under Dansk Santalmission. Den egentlige baggrund for BLC er dog santalkirken, NELC (Northern Evangelical Lutheran Church) i Indien, som er moderkirken til BNELC (Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church), hvorfra BLC blev udskilt.

Som kristen kirke tilhører BLC det kristne mindretal på under 1 % af befolkning og har derfor brug for støtte og opmuntring til at være en synlig, aktiv og positivt bidragende del af nærmiljøet i landsbyerne, hvor menighederne findes.

Hvilket konkret arbejde udfører Danmission i Bangladesh?

Danmission støtter et Menighedudviklingsprogram (LCDP=Local Church Development Program) samt individuelle teologistuderende på Christian College of Theology Bangladesh (CCTB).

Menighedsudviklings-programmet (LCDP) blev oprettet i 2008 ud fra et ønske om at styrke de lokale menigheder – og dermed BLC nedefra og op. Med sloganet ”Den lokale menighed er verdens håb” peger man på vigtigheden af at støtte menighederne i at bruge det, som Gud har givet dem til gavn for menigheden selv og det omkringliggende samfund.

Arbejdet udføres gennem 14 sponsorerede menighedstrænere, der arbejder i hver 5-10 menigheder. Menighedstrænerne skal bl.a. hjælpe med at stabilise gudstjenestelivet og menighedsarbejdet samt hjælpe med at finde lokale ressourcer til den generelle udvikling af landsbyen.

Menighedstrænernes arbejde suppleres af fælles kurser for bl.a. forskellige kategorier af ledere i menighederne. Fx menighedsformænd, gudstjenesteledere og ledere for kvindegrupper, søndagsskoler og ungdomsgrupper.

Danmissions arbejde i Bangladesh er uddelegeret til Danmissions Bangladesh Landekreds. Kredsen samler ind til og administrerer menighedsprogrammet. Danmission bidrager derudover med et fast beløb. Arbejdet varetages af en projektgruppe under landekredsen.

Hvert år udsender Landekredsen volontører, som underviser på kurser, superviserer programmet og kontrollerer programmets administration og regnskab. Denne opgave har siden 2008 primært været varetaget af Elsebeth og Jens Fischer-Nielsen.

Hvem arbejder Danmission sammen med i Bangladesh?

  • Voluteer Advisory Team, som er styregruppen for LCDP (Menighedsudviklingsprogrammet). Formanden for styregruppen hedder Mohesh Roy. Lederen af programmet hedder Profulla Roy, som er præst i BLC og cand. theol. Han supplerer i 2017-2020 sin uddannelse med deltidsstudier i ”Master of Divinity”.
  • BLC, Bangladesh’ Lutherske Kirke. Menighedsprogrammet er selvstændigt i forhold til BLC, men da det foregår i BLCs menigheder, er der hele tiden fokus på at forbedre samarbejdet med BLC. Dette samarbejde har siden begyndelsen været vanskeligt p.g.a. splittelse i BLC. Det er fortsat et håb, at der en dag bliver én kirkeledelse, som der kan laves en partnerskabsaftale med.
  • Christian College of Theology Bangladesh (CCTB). Samarbejdet handler om individuelle studerende som sponsoreres og om medlemskab, hvorigennem Danmission støtter den teologiske uddannelse i Bangladesh.

Ansatte udsendt til Bangladesh

Danmission har siden sommeren 2016 ikke haft medarbejdere bosiddende i Bangladesh, men regionsleder for Asien, Peter Herum, der nu er bosiddende i Cambodia, har det overordnede ansvar for Danmissions engagement i Bangladesh.

Fakta