Antikorruption

Antikorruption

Vi vil ikke tolerere svindel - hverken i Danmission i Danmark eller i det arbejde, vi udfører sammen med vores internationale partnere i Asien, Afrika og Mellemøsten. Derfor har vi en klar strategi for, hvordan vi håndterer svindelsager.

Mistanke eller klage?

– giv besked

Kan du dokumentere, at der finder svindel sted, eller har du mistanke om svindel?

Så kontakt Danmissions antikorruptions-enhed, der består af en medarbejder med juridisk viden på området og en ekstern revisor.

Din henvendelse behandles fortroligt og med stor respekt for den person, der har klaget, og den person/organisation, som klagen omhandler.

Vi modtager ikke anonyme klager.

Indgiv en klage

Konsekvent indsats mod svindel

Svindel går i sidste ende ud over de mennesker, der har brug for hjælp. Hvis nogen tager af kassen for at berige sig selv, er der andre, der lider under det. Det giver social ulighed, og det er ikke det, vi vil. Vi vil mindske social ulighed. En konsekvent bekæmpelse af svindel er med til at opbygge et bæredygtigt demokratisk samfund, hvor svindel ikke tolereres, og hvor projekterne gavner de mennesker, der reelt har brug for det.

 

Hvordan sikrer Danmission, at pengene ikke går til korruption?

Danmission arbejder for, at de midler, vi betros af den danske befolkning, den danske stat og andre donorer, ikke ender i de forkerte lommer.

Derfor underskrives der i forbindelse med hvert enkelt projekt, som Danmission samarbejder med en samarbejdspartner om, en samarbejdsaftale med en antikorruptions-klausul. Får vi alligevel mistanke om, at der er opstået korruption i et partnerskab, så igangsættes der straks en undersøgelse og en tilbundsgående revision. Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken, kræves det, at partnerorganisationen med det samme udbedrer de forhold, som svindlen har affødt, og pengene kræves tilbagebetalt.

Desuden følger Danmissions udsendinge og programkonsulenter projektarbejdet i udlandet tæt og følger således den økonomiske støtte, der bliver ydet, helt til dørs.

 

Sådan håndterer vi svindelsager

Svindel opdages typisk gennem:

Den vigtigste forudsætning for at undgå svindel er, at partneren ikke tolererer svindel. Dernæst er det vigtigt, at partnerne har gode administrative retningslinjer, som bliver håndhævet, og en gennemskuelig praksis for, hvordan penge håndteres.

Her er de metoder, som ofte er med til at afdække svindel:

 

Mange redskaber til at bekæmpe svindel

Vores procedurer for regnskabs- og programstyring samt vores værktøjer til evaluering og monitorering er en del af det samlede grundlag for at skabe en troværdig organisation uden svindel. Danmission arbejder kontinuerligt på at styrke procedurerne i projektsamarbejdet for at mindske risikoen for svindel.

Klar praksis ved mistanke

Vi har en klar praksis, når vi får begrundet mistanke om svindel:

 

Yderligere skridt

Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken tages en række yderligere skridt:

 

Svindel eller mistanke om svindel?

 

Definitioner af korruption

Korruption defineres af Transparency International DK som: Misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld. Dette er i overensstemmelse med Verdensbankens og OECD’s definition.

Korruption dækker over: bestikkelse, smørelse, underslæb, bedrageri, afpresning, nepotisme.

Bedrageri er økonomisk kriminalitet, som indbefatter en eller anden form for svindel, bedrag eller falskneri. Det er bedrageri, når en offentligt ansat snyder borgere eller firmaer for egen vindings skyld, eller hvis offentligt ansatte er involverede i det sorte marked eller kriminelle kredse.

Underslæb, også kaldet kassesvig, er tyveri af offentlige midler begået af offentligt ansatte. Der er altså tale om, at folk, som er betroet at bestyre offentlige midler, selv tager af kassen. Dette kan være direkte, hvor rede penge simpelthen tages af kassen eller indirekte, hvor man bruger af offentlige kasser til eget forbrug.

 

URL: https://danmission.dk/project/antikorruption/