Anna Lindh Foundation

Anna Lindh Foundation

 

HVAD ER ANNA LINDH NETVÆRKET I DANMARK?

Danmission har fået mandat til at koordinere det danske Anna Lindh Foundation netværk. Netværket søger at fremme samarbejde mellem organisationer og institutioner som er interesseret i dialog og partnerskaber mellem civilsamfund i Europa og Middelhavsregionen. Netværket er åbent for alle aktører med interesse for interkulturel dialog og samarbejde med organisationer i Middelhavsområdet om spørgsmål vedrørende bl.a. dialog, demokrati, migration, religion, menneskerettigheder, ungdom, køn og kultur. Vi stræber efter en stor mangfoldighed af organisationer inden for det danske netværk og sikrer at vores forskellige kompetencer og arbejdsområder bliver brugt som aktiver for at skabe synergi og fælles læring. Der er således også rig mulighed for at sætte sit præg på netværket og dets aktiviteter.

Følg det danske ALF-netværk på Facebook

HVAD ER ANNA LINDH FONDEN?

Anna Lindh Fonden (ALF) er en mellemstatslig institution, der siden 2005 har samlet civilsamfund og borgere på tværs af Middelhavet for at opbygge tillid og forbedre dialog og gensidige forståelse. Anna Lindh Fonden, som tæller 42 medlemslande, driver således det største netværk af civilsamfundsorganisationer, der er involveret i at fremme interkulturel dialog på tværs Europa og Mellemøsten og Nordafrika. Fondens primære målgruppe er unge, og målet er at engagere så mange mennesker som muligt fra de 42 landes civilsamfund i fælles projekter for at fremme større kulturel forståelse og skabe grundlaget for meningsfuld dialog. ALF har hovedsæde i Alexandria, Egypten og kalder sig ’et netværk af netværk’. I hvert medlemsland dannes et netværk af organisationer og institutioner, hvis arbejdsområde er

sammenfaldende med Fondens, og som vil engagere sig i dialog og fælles projekter med andre lande både i Europa og syd for Middelhavet. De ca. 4000 medlemmer af de 42 nationale ALF-netværk er af meget forskelligartet natur, herunder NGO’er, offentlige institutioner, fonde, enkeltpersoner og private organisationer. I Danmark er det nationale netværk ledet af Danmission, som skal sikre koordinering, mobilisering og aktivering af det danske netværk, fremme samarbejde mellem medlemsorganisationer samt inddrage medlemmerne i ALFs internationale aktiviteter og projekter.

Læs mere om Anna Lindh Foundation her.

HVORFOR BLIVE MEDLEM AF ALF?

Som medlem af det danske Anna Lindh Foundation netværk får du:

  • Medlemskab af et netværk af omkring 4.000 organisationer og aktører fra 42 lande.
  • Unik mulighed for at skabe kontakt til og samarbejde med organisationer i Danmark, EU og Middelhavsregionen.
  • Mulighed for at søge projektstøtte i Anna Lindh Foundation. Midler kan søges til projekter, der relaterer sig til arbejdet med interkulturel dialog og som sker i samarbejde med en eller flere organisationer fra Mellemøsten og Nordafrika.
  • Chancen for at møde andre danske aktører, som interesserer sig for interkulturel dialog og samarbejde med Mellemøsten og Nordafrika.
  • Invitationer til spændende netværksarrangementer og kapacitetsopbygningsmøder i Danmark.
  • Invitationer til internationale arrangementer i Anna Lindh Foundation.
  • Nyhedsbreve med løbende information om aktuelle begivenheder i Anna Lindh netværket samt information om muligheder for at søge projektmidler i ALF.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?

Det er gratis at være medlem af det danske ALF-netværk. Tilmelding til netværket kan ske direkte gennem Anna Lindh Foundations hjemmeside eller ved at kontakte netværkskoordinator:

Line Stange Ramsdal
Regionsrepræsentant Mellemøsten og Nordafrika (MENA)