Alle har ret til et navn!

Alle har ret til et navn!

Shaimaa på 12 år ranker ryggen og kigger stolt rundt, efter at hun har sagt dette. Der er ingen tvivl om, at hun stoler på sig selv og sin evne til at udtrykke sig. Hun har nu i over 2 år været en del af Danmissions projekt til bekæmpelse af børnearbejde i Beni Suef, 100 kilometer syd fra Kairo. Projektets hovedformål er at fastholde børnene i skolen og informere om vigtigheden af uddannelse. Sideløbende forbedres vilkårene for de børn, der er nødt til at arbejde for at forsørge familien. Danmission gennemfører projektet sammen med den evangelisk koptiske udviklingsorganisation CEOSS (Coptic Evangelical Organisation for Social Service).

Både kristne og muslimer

En af projektlederne fortæller, at de også er med til at skabe forståelse og samarbejde mellem kristne og muslimer: „Vi hjælper både kristne og muslimer – alle egyptere på tværs af deres religion. Og vi arbejder ikke kun med børnene, men også med miljøet omkring dem – med forældrene, skolen og arbejdspladserne.“

Dette helhedssyn betyder blandt andet, at:

 • forældrene informeres om vigtigheden af, at børnene kommer i skole
 • skolen og lærerne får hjælp i form af tavler og bøger, men også nye undervisningsformer såsom læring gennem leg
 • arbejdsgiver og børnearbejderne lærer om farligt arbejdsmiljø, samtidig med at man prøver at skaffe sundhedsforsikringer til børnearbejderne

Shaimaa fortæller, at den største forandring er, at både hun og hendes forældre er blevet opmærksomme på vigtigheden af at gå i skole: „Nu støtter mine forældre mig og opfordrer mig til at tage i skole. Jeg har lært, at jeg har ret til skolegang, forsikring og en uddannelse. Men jeg har også lært, at rettigheder, værdighed og demokrati hænger sammen med uddannelse.“

Shaimaa har ikke blot ret til et navn, hun har også ret til den identitet og respekt, som dette projekt har gjort hende bevidst om. Hun og de andre børn er Egyptens fremtid.

Det er Lærke Ussing, som har besøgt Shaimaa og projektet i Beni Suef. Danmission har sendt Lærke i praktik hos den anglikanske kirkes udviklingsafdeling, Episco Care, i Kairo.

 

FB_case4b

Støt nu


Fakta

Danmissions kamp mod børnearbejde

Projektet begyndte i 2004 og støttes af Danmissions Fremtidsbørn med 325.000 kr. alene i 2012. Formålet er at hjælpe børnearbejdere tilbage på skolebænken og samtidig sikre familierne en indkomst, så de kan klare sig uden børnenes løn. Kan det ikke lade sig gøre, så arbejder man på at forbedre børnearbejdernes vilkår.
 

Hvad er børnearbejde?

Selvom et dansk barn er flaskedreng eller går med aviser et par timer om ugen og synes, at det kan være lidt hårdt, så vil man kalde det fritidsjob i stedet for børnearbejde. Der er mange danske børn, der arbejder for at tjene lidt lommepenge, uden at det ødelægger deres mulighed for at gå i skole, have fritidsinteresser og få sovet ud. Men der er andre børn, som knokler mange timer for at overleve. FN’s børnekonvention siger, at børn skal beskyttes mod økonomisk udnyttelse og arbejde, der kan skade dem eller deres skolegang. Alligevel skønner FN’s Børnefond, at 158 millioner børn mellem 5 og 14 år arbejder. Det svarer til hvert sjette af verdens børn.

Arbejde er skadeligt for børn, når:

 • børnene arbejder så meget, at de ikke kan komme i skole
 • det er fuldtidsarbejde
 • børnene lever og arbejder på gaden under dårlige forhold
 • lønnen er alt for lav
 • arbejdet gør børnene syge
 • arbejdet skader børnenes værdighed og selvværd, som for eksempel tvangs-arbejde og seksuel udnyttelse
 • arbejdet er farligt for børnene