Sådan søger du

Søgeforklaringer til Danmissions historiske fotoarkiv.

 

Danmissions historiske fotoarkiv er en fotodatabase, der beskriver Danmissions historie fra 1821 – 2000.
Den består af to hoveddele:
Den ene del omfatter arkivets hjemmeside, hvor en række uddybende oplysninger til missionens historie, arkivets tilblivelse osv findes. (https://danmission.dk/photoarchive/). Den anden del, fotobasen, består udelukkende af fotos med tilhørende tekster. (http://fotoarkiv.danmission.dk/fotoweb/ vælg Archive/).

Man kan fra arkivets hjemmeside via en søgning komme ind i fotobasen som åbner i et nyt faneblad, men man kan ikke fra fotobasen søge og komme ind på hjemmesiden.

Søgning via hjemmesiden.

Herfra kan man:

  • Søge i hele basens billeder
  • Søge billeder fra et bestemt land
  • Søge historiske film
  • Læse om missionsområderne
  • Søge missionærbiografier
  • Læse om arkivet

Søgning i fotobasen. Fra bjælken ’Søg billeder i hele arkivet’ ledes man direkte over i arkivet.

Søgning af billeder fra et bestemt land. Fra forsiden kan man også foretage en afgrænset landesøgning i arkivet enten fra kortet eller fra landeregistreringen nedenunder. Det gøres ved at klikke på det pågældende land via det interaktive verdenskort eller via landets navn i den oversigt, der vises under kortet. Her ledes man også direkte over i fotoarkivet. Korte oplysninger om de enkelte billeder fås ved at føre cursoren over billedet, uddybende oplysninger ved at klikke på et bestemt billede.

Den blå bjælke indeholder muligheder for at få uddybende oplysninger til det historiske fotoarkiv.

Billeder svarer til den søgning man kan foretage fra forsiden.
 Film er endnu ikke gjort tilgængelig.

Missionsområder indeholder uddybende tekster og beretninger til alle de områder som billederne i det historiske fotoarkiv stammer fra (undtagen Danmark) indenfor arkivets relevante tidsperiode. Missionshistorierne er listet alfabetisk men kan også søges via kort. (Navneformerne er beskrevet øverst på selve siden).

Biografier er korte, samlede tekster om de udsendte missionærer. De er listet alfabetisk men kan også søges via navn eller kategori. Vær opmærksom på at man ikke kan kombinere kategorierne. Søgningen gemmer ikke kategorien for f.eks. udsendelsesperiode ved en ny afgrænset søgning på udsendelsesorganisation. Det er den sidst foretagne afgrænsning, der gælder. I biografi-teksterne gælder, at når der står en bindestreg ’-’, betyder det, at vi enten ikke har kunnet finde oplysningen eller at den ikke er relevant.

Søgning i fotobasen.

Grundlæggende består søgning i basen af en enkelt fritekstsøgning fra søgefeltet i øverste højre hjørne. Søgning foretages i hele den post (tekst) der hører til de enkelte billeder og det er ikke muligt at afgrænse de enkelte felter i posten. Dette kan give en del støj, da man f.eks. ikke kan adskille fotos som viser en bestemt person, omtaler personen eller nævner personen som fotograf. Alle beskrivelserne kan bruges i fritekstsøgningen (navne, personnavne, bynavne, regioner, emner (f.eks. hospital, spedalskhed, bryllup …) samt (præcise) årstal.

En post er opdelt i 6-7 felter, der beskriver billedet:

Billedtekst: Kort tekst om hvad billedet viser – både på dansk og på engelsk. Billedtekster er i nogle tilfælde suppleret med links til flere oplysninger, fx biografi, litteratur eller historie.
Land og Lokalitet: Oplysning om det land og lokalitet (by eller region), hvor billedet er taget. Har en lokalitet ændret navn, anføres – så vidt muligt – alle de forskellige navne, Ved de kinesiske navne anføres navnet også med kinesiske skrifttegn.
Aktivitet: Alle billeder er indekseret i overordnede hovedgrupper, f.eks: Kirke og Mission, Portrætter, Hospital og Sundhed. Aktiviteten henviser til hvordan billederne er systematiseret og kan evt. bruges i en søgning (vil dog altid resultere i et stort søgefelt).
Emneord: Søgbare emneord – både på dansk og engelsk. Emneord fra et bestemt billede kan bruges som søgeord til at finde lignende billeder.
Dato: Årstal og evt. dato for hvornår billedet er taget – hvis billedet er dateret. Hvis kun årstallet kendes, er dag og måned benævnt 0101.
Herefter er der felter med oplysninger om copyright og tekniske detaljer.

Tips til søgningerne.

En Google-søgning kan i nogle tilfælde gøre søgningen nemmere. Man kan her få et hurtigere overblik over den aktuelle søgning og kan også opstille nogle søgekriterier/afgrænsninger.
Eksempel:
Søgning af Jørgen Nørgaard Pedersen (i billedtekst, ikke som fotograf).
http://fotoarkiv.danmission.dk and nørgaard pedersen”. Vælg herefter ’Indstillinger’ under søgestrengen, vælg ’Avanceret søgning’ og foretag en afgrænsning i feltet ’ingen af disse ord’. Skriv i dette eksempel: fotograf.

Vær opmærksom på at denne søgning foretages uden for fotoarkivet. Man skal derfor tilbage til arkivet for at søge videre her.

Trunkering:
Søges fx på navnet Jensen vises alle de billeder, hvor navnet Jensen forekommer i posten. Søges på navnet Emil Jensen vises alle de billeder, hvor navnet Emil og/eller Jensen forekommer. Søges på ”Emil Jensen” (i anførselstegn) vises kun de billeder, hvor navnesammensætning Emil Jensen forekommer. Tilsvarende gælder ved øvrige søgeord.

Er man usikker på, hvordan et ord staves, fx den kinesiske by Fenghwangcheng, der har flere forskellige stavemåder, kan man bruge trunkeringstegnet * og nøjes med at skrive Feng*, så vil alle ord, hvori Feng indgår vises. * Kan også bruges foran et ord, hvis man er usikker på begyndelsesbogstaverne eller midt i et ord, hvis man fx er usikker på om et navn staves med Å eller dobbelt aa, fx Nørg*rd.