Om arkivet

Baggrund

Danmissions historie rækker helt tilbage til 1821 og den er beskrevet gennem et væld af billeder. Billederne kommer både fra Danmission og fra tidligere og nuværende udsendte missionærer, og de beskriver hverdagen, kulturen og missionens historie.

Ud fra et ønske om at gøre denne historie offentlig tilgængelig for både private, religionsforskere, historikere og andre interesserede, har tidligere generalsekretær Jørgen Nørgaard Pedersen taget initiativ til at indsamle fotos til et online billedarkiv.

Arbejdet med at udarbejde projektbeskrivelse, opstille kriterier, søge fonde samt finde medarbejdere gik i gang i 2012. Selve arkivarbejdet tog sin begyndelse sommeren 2012 og afsluttes efteråret 2018.

Af de oprindelige indsamlede fotos, ca. 30.000 billeder, er ca. 15.000 billeder blevet anvendt til billedarkivet. Det drejer sig om billeder på glasplader, papirbilleder, negativer og dias.
Herudover vil en lille række af historiske filmoptagelser også indgå.

Arbejdet i Arkivet
Arbejdet i Arkivet bliver udført af en gruppe frivillige medarbejdere. Nogle har tilknytning til Danmission som tidligere medarbejdere, nogle er børn af missionærer og andre kommer med interesse for arbejdet.
Desuden har der rundt i landet været en række mennesker, som har bidraget med oplysninger til identifikation og tekstning af fotos samt med yderligere fotos.
Kina-fotos er blevet forsynet med kinesiske skrifttegn for land og lokalitet, og Taiwan-fotos er forsynet med taiwanske skrifttegn for bynavne.
Vi har valgt både at bruge de historiske og nutidige navne for lande og byer.

De udvalgte billeder er grovsorteret i et system efter land og aktivitet.

Aktivitet:
Kirke Mission – Church Mission
Skole Uddannelse – School Education
Hospital Sundhed – Hospital Health
Udviklingsarbejde – Development
Portrætter – Portraits
Arbejde i Danmark – Work in Denmark
Ledelse og Administration – Management and Administration
Folkeliv Religion – Daily Life Religion

Billederne er blevet sendt til scanning og derefter uploaded i vores system. Derefter begyndte det store arbejde med at tekste billederne efter tekster fra bagsiden af fotografierne og opslag i protokoller og tidsskrifter.

Arkivets omfang og afgrænsning
Danmissions historie går tilbage til 1821. De tidligste fotos vi har stammer fra 1870. Arkivet har sat en øvre grænse ved år 2000, hvor Danmission blev dannet af de to store missionsselskaber Det danske Missionsselskab, DMS og Dansk Santalmission. Arkivet omfatter:

Billeder, der beskriver historien både i missionslandene og i Danmark i denne periode.
Missionærbiografier over de udsendte missionærer.
Missonsområderne.
Film – lagt på YouTube og i Arkivet.

Meddelelser /rettelser til billederne
Nogle fotos har været svære at tekste – dels pga. manglende oplysninger, dels pga. af utydelig skrift.
Til disse fotos modtager vi gerne rettelser, kommentarer og uddybninger.
Rettelser og kommentarer kan sendes på mail via mail-ikonet under det relevante foto. Det fremkommer når man åbner (klikker) på pågældende billede.


 

Arbejdet i Arkivet


 

Internationalt samarbejde

Danmission Photo Archive er en del af et international arbejde med at digitalisere og offentliggøre missionhistoriens billeder. Billederne i arkivet indgår også i The International Mission Photography Archive – et skattekammer for missionsintereserede.


 

Bidragsydere

Stor tak skal gives til følgende fonde, som har muliggjort projektet:

velux_fonden_9.9_hvid_baggr_0

scvan-logo

 

Chr. P. Hansen og Hustrus Fond

Knud Tågholts Fond

Jubilæumsfonden

 

Der skal også rettes tak til alle de frivillige, som har arbejdet på Arkivet og til de frivillige rundt om i landet, som har bidraget med deres viden.


 

System og teknik

Billederne er scannet af Memory Scan og gjort søgbare i Fotoware.