Fotoudstillingen TROENS VERDEN

Om udstillingen ”Troens Verden – Danske Missionsfotografier 1870–1970”

Engang var det missionærerne, der kom vidt omkring og gav danskerne billeder af en fremmed og spændende verden. Nu er verden kommet tættere på. Det kultur- og religionsmøde, der tidligere var forbeholdt missionærerne, er nu blevet en virkelighed i Danmark, hvor en del af vores befolkning netop kommer fra Mellemøsten, Kina, Indien og Afrika. Man kunne med rette spørge, om de missionærer, der var udsendt i verden for over hundred år siden, kan lære os noget om den virkelighed vi ser i dag?

Samlingen af billeder består af Ca. 100 billeder fra nogle af de lande, hvor Danmission har arbejdet gennem tiden. Fordelingen ser således ud:

Generelt – 3 stk.
Mellemøsten – 30 stk.
Indien – 29 stk.
Kina – 20 stk.
Tanzania – 8 stk.
Grønland – 6 stk.

Fra slutningen af 1800-tallet, på en tid, hvor de færreste havde været uden for Danmarks grænser, rejste flere hundrede danskere ud i verden som missionærer, og missionsorganisationerne fik titusinder af støttemedlemmer. Missionærernes beskrivelser af deres oplevelser i fjerne egne blev for mange danskere den vigtigste kilde til viden om forhold i andre samfund.

Billederne her på udstillingen er fotografier, som danske missionærer selv har taget eller købt i de lande, hvortil de var udsendt. Sidestillet med breve og rejsenotater giver udstillingen et historisk indblik i almene danskeres første erfaringer med en globaliseret verden, hvor trosbilleder, livsførelse og værdier var og er til forhandling.

Udstillingen blev oprindeligt opsat i Rundetårn i 2016.

Lån et udsnit af udstillingen ”Troens Verden”

Det er muligt at låne et udsnit af udstillingen til dit sognehus, genbrugsbutik, forsamlingshus eller et andet sted, hvor du gerne vil sætte fokus på missionærens historie og de tråde denne historie trække op til vores egen samtid.

Denne ”vandreudstilling” består af 30 billeder, fordelt på denne måde:

Introduktion, 3 stk.
Indien, 8 stk. + tekster
Kina, 7 stk. + tekster
Mellemøsten, 9 stk. + tekster
Tanzania, 3 stk. + tekster          

 

                     

Formål med udstillingen:

Formålet er visuelt at vise, hvordan den danske kirke igennem udsendinge (missionærer) har vist, hvordan oplevelser i fjerne egne, blev et nyt indblik i en globaliseret verden, hvor trosbilleder, livsførelse og værdier var og er til forhandling. Her blev missionærernes oplevelser for mange danskere den vigtigste kilde til viden om forhold i andre samfund. Udstillingen viser, hvilke forhold missionærerne levede under og hvordan de blev en del af et lokalt samfund.

Udstillingen er et unikt indblik i missionshistorie og giver anledning til refleksioner over mission for mange år siden og hvordan udsendte oplevede den nye kontekst, de var rejst ud til.

 

Hvad kræver udstillingen af kirken:

  • Tidsforbrug: Hvis man har skinner og snore, så tager det én til to dages indsats for hvert land
  • Forbrug af remedier/ting: Det er vigtigt, at der er skinner og eller snore eller mulighed for at hænge op på væggen. Der er kroge/snore bagpå hvert billede og tekster.
  • Transportmiddel: En stationcar bil, evt. med en trailer
  • At man kan huse udstillingen fra 1-3 mdr.
  • Annoncering/PR: Der skal i god tid orienteres om udstillingen i evt. kirkeblad og lokalaviser. Vi kan levere info materialer til inspiration.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om udstillingen, er du meget velkommen til at kontakte netværkskonsulent Lærke Lysemose Christensen på tlf. 41 999 335 eller llc@danmission.dk

 

 

Se flyer her