Lars Mandrup
Tidligere formand for Danmission og missionær i Madagaskar

larsmandrup@youmail.dk
Tlf.: 2810 8240

Født 1943, er tidligere sognepræst og missionær. Lars Mandrup var formand for Danmission 2001-2010 og er nu formand for Dansk Missionsråd.

Lars Mandrup er særligt optaget af, hvordan mødet med mennesker fra andre dele af verden er en gensidig forandringsproces. I mødet forandres vi selv og vi er selv med til at forandre.

Holder foredrag i Jylland og Fyn. I det øvrige land kun undtagelsesvist og efter aftale.