Knud Jeppesen
Dr. Cand. Theol. og tidligere underviser på SALT på Madagaskar

ikjeppe@webspeed.dk
Tlf.: 86279933

Knud Jeppesen er dr. cand. theol. og tidligere lektor i gammeltestamentelig eksegese ved Aarhus Universitet. Knud gik på pension i 2004 og har siden da været foredragsholder for Danmission.

Han var i 2009 udsendt af Danmission til Det Teologiske Fakultet SALT i Madagaskar, som underviser.

Knud har i flere omgange studeret og gæsteforelæst ved universiteter i Europa, og er oversætter og medudgiver af den danske autoriserede bibeloversættelse fra 1992 og fungerede som konsulent for den svenske bibeloversættelse fra 1991-1993 samt for den norske bibeloversættelse fra 2006-2009.

Knud holder Danmission-foredrag i hele Danmark.