Kirsten Larsen
Tidligere volontør, Cambodja

kizz_l@hotmail.com

Tidligere volontør for Danmission i Cambodja, Phnom Phen. Studerer Global Studies på Roskilde Universitet.