Karina Mogensen Aallmann
Medlem af Danmissions bestyrelse

kmaa@km.dk

Cand.theol., sygehus- og sognepræst