Karina Mogensen Aallmann
Medlem af Danmissions bestyrelse

Cand.theol., sygehus- og sognepræst