Jens Birkedal Videbæk
Tidligere praktikant i Cambodja

jensbirkvid@gmail.com

Jens er 27 år, teologistuderende fra Aarhus og har været praktikant ved Danmissions landekontor i Phomn Penh i Cambodja. I foråret 2015 har han rejst rundt og fortalt som provstivolontør i Herning provstierne.