Hanne Rosenberg
Forhenværende næstformand for Danmissions bestyrelse

Sognepræst