Ernst Jürgensen
Landerepræsentant Cambodja

erj@danmission.dk

Ernst Jürgensen er udsendt til Cambodja, hvor han varetager rollen som landerepræsentant samt arbejder med fattigdomsbekæmpelse. Ernst er desuden lige nu engageret i et samarbejdsprojekt omkring bevarelse af den truede skov i Prey Lang.