Bjarne Ussing
Forhenværende Fagkonsulent - barselsvikar for Christina Dahl Jensen