Anne Mette Jürgensen
Programkoordinator

annemjurgensen@msn.com

Anne Mette Jürgensen er teolog og tidligere præst i Folkekirken. Hun er udsendt for Danmission til Cambodja, hvor hun arbejder med kirkens efteruddannelse af præster og tidligere bibelskoleelever og dialogarbejdet mellem kristne og buddhister. Anne Mette er desuden optaget af de kulturelle udfordringer for kirkens kvinder i Cambodja.