Agnete Holm
Seniorkonsulent

Dialog og Kirkeudvikling

agh@danmission.dk
Tlf.: 41 999 312

Agnete Holm er konsulent for dialog og teologisk uddannelse i Danmission. Hun er uddannet

cand. theol. Hun er desuden hjælpepræst i Helligåndskirken på Strøget i København.