Danmissions Initiativstøttepulje

Danmissions Initiativstøttepulje

Danmissions Initiativstøtte kan søges til initiativer der har til formål at fremme det frivillige engagement i Danmission ved at skabe og styrke sagsdrevne handlingsfællesskaber.

Det er et krav til initiativerne, at de er nyskabende og baseret på frivilligt arbejde.

Støtten ydes som engangstilskud til en opstartsperiode, og det skal tilstræbes, at initiativerne derefter er bæredygtige både økonomisk og i forhold til frivillig indsats.

 

Hvem kan søge?

Initiativstøtten kan søges af grupper af frivillige bestående af min. 3 personer, der alle skal være medlemmer af Danmission.

 

Hvem kan deltage?

Deltagere i initiativet behøver ikke som udgangspunkt at være medlem af Danmission men skal opfordres til medlemskab som led i det frivillige engagement.

 

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges støtte til enkeltstående aktiviteter der forventes at have en længerevarende effekt på det frivillige engagement i Danmissions arbejde eller til igangsætning af nye længerevarende initiativer. Fælles for begge typer ansøgninger er, at det forventes, at initiativerne inkluderer personer, der ikke i forvejen er aktivt engageret i Danmission eller at det engagerer allerede aktive personer i nye aktiviteter.

Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, hvordan initiativer, der søges støtte til, har en længerevarende effekt på engagementet i Danmissions arbejde.

Der kan IKKE søges midler til driftsstøtte eller allerede igangværende initiativer.

 

Bæredygtighed

Ved ansøgning til igangsætning af initiativer, der har en længerevarende tidshorisont, vil der i vurderingen af ansøgningen blive lagt vægt på, at initiativet er bæredygtigt – både i forhold til frivilligt engagement og økonomi. Det forventes, at initiativet kan fungere udelukkende ved frivilligt arbejde eller i opstartsfasen med et minimum af sekretariatsstøtte. Yderligere skal det sandsynliggøres, at initiativet efterfølgende kan fortsætte på frivillig basis uden yderligere midler fra Danmission.

 

Støttebeløb

Der kan søges maks. 40.000 kr. pr. initiativ. Der er ikke krav om egenfinansiering fra deltagere eller andre parter, men det vil være en fordel at indtænke anden finansiering.

Den samlede pulje indeholder 300.000 kr. i 2021.

 

Ansøgningsproces

 

Søg puljen her

Udfyld formularen kort og præcist.

Ansøgninger til initiativstøttepuljen kan indsendes løbende. Der kan forventes svar på ansøgningen inden for to måneder. 

Ved spørgsmål kontakt:

Tom Bangslund Hansen
Seniorkonsulent - Netværk og engagement

 

Ansøgere:

Kontaktperson