Vinterseminar: Er religion en del af problemet eller en del af løsningen?

Vinterseminar: Er religion en del af problemet eller en del af løsningen?

Velkommen til Vinterseminar d. 24. februar, hvor du kan høre spændende oplæg omkring religionernes rolle i forhold til konflikter

Sammen med Areopagos, Menighedsfakultetet og studenterpræsterne ved Aarhus Universitet er Danmission IKON med til at arrangere et interessant Vinterseminar, hvor vi ønsker at undersøge religionens rolle i de konflikter, vi befinder os i netop nu.

Vinterseminaret finder sted i Aarhus lørdag den 24. februar 2018,
og temaet er “KONFLIKT … FRISÆTTELSE”. I løbet af dagen prøver vi gennem forskellige oplæg og debat at se på, om religion er en del af problemet eller en del af løsningen i forhold til konflikter.

Dagens oplægsholdere er:

Naser Khader, folketingspolitiker
Karin Nielsen, Center for Konfliktløsning
Finn Schwarz, tidl. formand for Det Jødiske Samfund
Kassem Rachid, imam
Mogens Mogensen, kristen lektor

***

KONFLIKT … FRISÆTTELSE
Er religion en del af problemet eller en del af løsningen?
Tilbage i 2006 udtalte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i Politiken:
”Vi skal skelne mellem religion og politik. I den danske retsstat er det Folketingets
love, der gælder – ikke Bibelen, Koranen og andre hellige skrifter” og:
”Mindre religion i det offentlige rum vil sige, at de troende holder deres dogmer for
sig selv – og indrømmer andre retten til at tro og mene noget andet.”
Men hvor er vi henne i dag? Hvordan skal vi forstå forholdet mellem det private og
det offentlige, når det handler om tro?
Vi har inviteret en række fremtrædende personer til at holde oplæg ud fra spørgsmålene:
Hvordan forholder du dig til holdningen, at religion hører det private rum til?
Ser du nogen mulighed for, at religionerne kan være med til at løse de konflikter, vi
står i? Er religionerne snarere en del af problemet end en del af løsningen? Er der
forskel på de forskellige religioners evne til at være fredsskabende?
Vi glæder os til en spændende dag om religion og konflikter!

PROGRAM:

Kl. 10.00-10.30: Rundstykker og velkomst
Kl. 10.30-11.15: Oplæg v/ Naser Khader, folketingspolitiker
Kl. 11.15-12.00: Oplæg v/ Karin Nielsen, Center for Konfliktløsning
Kl. 12.00-12.45: Debat
Kl. 12.45-13.30: Frokost
Kl. 13.30-14.00: Oplæg v/ Finn Schwarz, tidligere formand for
Det Jødiske Samfund
Kl. 14.00-14.30: Oplæg v/ Kassem Rachid, imam
Kl.14.30-14.45: Kaffe
Kl.14.45-15.15: Oplæg v/ Mogens Mogensen, kristen lektor
Afsluttende debat
Kl.17.00: Tak for i dag

PRIS:

250 kr. / 150 kr. for studerende
Beløbet inkluderer deltagelse i hele programmet og alle måltiderne.

STED:

Vinterseminaret afholdes i ”Richardt Mortensen Stuen” i Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Læs mere og tilmeld dig her