Dialog- og missionssyn

Tro i Dialog i mission

Formål

Tro i Dialog vil med udgangspunkt i det kristne livssyn møde den anden gennem dialog.

Mål

Den anden: Gennem det personlige møde vil vi skabe forståelse og fællesskab. Vi vil dele dét, der betyder noget for os og tage dét alvorligt, der betyder noget for den anden.

Livssyn: Vi ønsker at søge viden og indsigt i hinandens religion, tro og livssyn.

Verden: Vi vil gennem forståelse og respekt nedbryde fordomme og misforståelser mellem mennesker.

Dialog er

  • at turde gå et stykke vej sammen
  • mod til at fortælle om sig selv i tillid til at den anden lytter
  • at lytte til den anden
  • at dele erfaringer, frustrationer, håb og længsler
  • at vise respekt for dét, der er helligt for den anden
  • at forholde sig kritisk
  • at tage stilling til sit eget ståsted

Ved IKONs (nu Tro i Dialog) generalforsamling d. 7. okt. 2011 blev ovenstående vedtaget som nye retningslinjer for IKON i mission.

Danmission IKON bakker derudover op om Danmissions overordnede missionssyn.