Nordisk Sjælesorgssymposium 2017

Nordisk Sjælesorgssymposium 2017

I år afholdes Nordisk Sjælesorgssymposium for alle interesserede i Stockholm d. 13.-15. sept. Temaet er "Mødet med den fremmede" og du kan læse mere om programmet nedenfor.

Mötet med den främmande

Det  kommer numera  många indvandrare och flyktingar till de nordiska länderna. De kommer från andra kulturer och förstår ofta inte den kultur de kommer till. Många av dem har förutom  en annan kulturell bakgrund,  också en annan tro och religion.  Om de är från en kristen bakgrund, kanske de inte känner igen den kristna tron i våra nordiska länder. Vi i Norden är också lika ovetande  om deres kultur och tro, som de är om den nordiska. Vi är alltså främmande för varandra.

De nordiska samfundens  utveckling de senaste 50 åren har kanske också lett till att vi har blivit  främmande för oss själva.

Under årets Nordiska Själaårdskonferens vill vi se på dessa två  aspekter av främlingsskapet , pröva att  genom föredrag och samtal  finna vägar i själavården till den främmande – flyktingen och oss själva.

Program

Onsdag den 13. september

Kl. 13-15             Ankomst

Kl. 15.00             Samling och kaffe/te, presentation

Kl. 16.00             Postmodernitet og kristen antropologi  v/Steen Bonde

Kl. 18.00             Middag

Kl. 19.00             Samtal om dagens tema

 

Torsdag den 14. september

Kl. 08.15             Frukost

Kl. 09.15         Den fremmedes ansikt – en teologisk/sjelesørgerisk refleksjon

v/Arne Tord Sveinall

Kl. 10.30:            Kaffe

Kl. 11.00             Själavårdarens möte med de främmande, flyktingar och invandrare

v/Dominik Terstriep

Kl. 13.00             Lunch

Kl. 14.30             Behov av kulturell och existentiell information i DSM-5 och implikationer för behandling  v/Valerie DeMarinis

Kl. 17.00             Inkomna inlägg/ samtal / diskussion

Kl. 18.00             Middag

Kl. 19.00             Samtale om dagens tema med mera

 

Fredag den 15. september

Kl. 08.15             Frukost

Kl. 09.15             Bibelske refleksjoner over ansiktet

v/Ele Bonde

Kl. 10.30             Kaffepause

Kl. 11.00             Kristendom som oversettelsesbevegelse. Oversette fra et språk/en kultur til en annen.

                             v/Steen Bonde

Kl. 12.45             Avslutande andakt

Kl. 13.00             Lunch och avresa

 

 

Påmelding sendes senest d. 20. aug. till:

Förbundet S:t Lukas, Svartmangatan 24, 111 29 Stockholm

eller på mail med ovenstående uppgifter till anne.magnusson@sanktlukas.se

 

Læs mere via dette link.

 

PRIS


Konferens med kost og logi                                                        SEK  2900

Konferens med kost (minus logi)                                              SEK  1500

 

Faktura kommer i september 2017