Når det koster - at være kristen hvor det er omkostningsfuldt

Danmissions Pakistankreds inviterer til årsmøde d. 3. september med besøg af Professor, dr. theol. Peter Lodberg og Rev. Brakeel Talib fra Lahore Stift, Church of Pakistan

Vi lever i en verden, som er dybt præget af angrebene på World Trade Center og Pentagon d. 11. september 2001 samt den måde, vi i Vesten valgte at reagere på angrebene med krige i Irak og Afghanistan. I 2011 brød det såkaldte arabiske forår ud i Mellemøsten, og begivenhederne sender fortsat chokbølger mod de europæiske kyster.
Midt i alle konflikterne lever kristne i Pakistan, Mellemøsten og Afrika. De holder fast ved deres kristne tro, selvom det kan have store omkostninger.

Hvad betyder det at leve som kristen i en verden, hvor politiske og sociale konflikter har en vigtig religiøs dimension? Hvordan tager ens tro ”farve” af de omstændigheder, som man lever under?

Dette tema vil Professor, dr. theol. Peter Lodberg komme ind på i sit foredrag, hvorefter Rev. Brakeel Talib fra Lahore Stift, Church of Pakistan giver en kort præsentation af sig selv og sin kirke.

Kom og vær med til et tankevækkende eftermiddag, der kaster lys over, hvordan det er at holde fast i sin tro – også i konfliktfyldte tider!

 

PROGRAM:

Kl. 15.00 Velkomst og kaffe – herefter generalforsamling og formandsberetning

Kl. 16.30 Årsmødeforedrag ved Professor, dr. theol. Peter Lodberg

Rev. Brakeel Talib, Lahore Stift, Church of Pakistan giver en kort præsentation af sig selv og sin kirke.

Kl. 17.45 Afslutningsandagt i Ungdomskirken, UngK, Nørre Allé 23 K

STED:

Nørre allé 29, Aarhus C (KFUM & Ks bygning)

Alle er velkommen til at deltage i årsmødet!* Medlemmer af IKON og Danmissions Unge er særligt inviteret til årsmødet, som holdes i samarbejde med UngK i Aarhus.

Se indbydelsen her

 

* Kun medlemmer, som har betalt kontingentet for 2018, har stemmeret ved årsmødet.