Efterårsferie i Danmark

Af pilgrimspræst Elisabeth Lidell

 

For første gang, siden kristendommen kom til Danmark, har det i foråret pga. smittefaren ikke været muligt at samles til gudstjeneste i kirkerne. Vi var og er stadig i krig med en usynlig modstander og må finde på kreative løsninger, nye måder at være menighed på. En måde er at integrere de væsentlige åndelige momenter i en vandring og alligevel opnå en form for forløsning og indsigt gennem det at gå i naturen. Følge Jesu opfordring og bevæge os ud i ’det store lønkammer’ og bede om hjælp.

At gå fysisk alene og tie kan give nye og dybe indsigter. Klosterliv og retræte er et kendt fænomen i kristendommens historie. En meditativ gåtur tager sit udgangspunkt i, at selve den rytmiske, regelmæssige, kropslige bevægelse er en hjælp til at slippe rastløsheden og komme til ro. Stilheden og roen kan åbne for kontakten med Gud. Som under en retræte kan det erfares, at stilheden er ’Guds modersmål’. Meditation er vejen til fordybelse og opmærksomhed i Guds nærvær.

I vore dage er der mange søgende mennesker, der udover glæden ved friluftslivet længes efter Gud. Så udover denne blanding af natur og kultur kan man også tilføre vandringen et religiøst aspekt: at forene den ydre vandring med en indre vandring, en mini-pilgrimsvandring, som kan kaste lys over ens eget liv som en vandring fra vugge til grav.

Ordet pilgrim betyder ’fremmed’; det korte øjeblik, vi er på jorden, er vi rejsende, der stiller de store spørgsmål: Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? Man kan på forhånd beslutte at gå strækningen ”med en bøn i hjertet”, f.eks. Den hellige Birgittas bøn: ’Herre, vis mig vejen, og giv mig mod til at gå den!’ Man kan sidde i stilhed på en bakketop og meditere over ordene fra 5. Mosebog 31, 6: ’Vær ikke bange, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke!’ Man kan synge den gamle pilgrimssalme ’Dejlig er jorden’ (Den danske Salmebog nr. 121) – Under vandringen kan man tænke over Jesu ord: ’Jeg er vejen, sandheden og livet!’ (Johs. 14, 6). Ved en kilde, en sø eller ved havet kan man tænke på velsignelsen, der lød ved dåben: ’Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid!’

På en sådan alternativ kirkegang kan evangeliet få ’ben at gå på’, og denne spirituelle side af vandringen kan blive til personlig vækst for vandringsmanden m/k.

 

Podcast: Gå med Gud

Vi er en gruppe økumeniske venner, der har lanceret en podcast til brug for pilgrimsvandringer: Gå i kirke i det fri alene, men sammen. Her inviterer vi til alternativ kirkegang. Vi opfordrer til, at man går ud i naturen med en præst i ørerne og den nye podcast på sin telefon. Det er nemt og ligetil, man kan gå alene eller sammen med andre, der lytter på samme tid på hver sin telefon. Det fine er, at man er sammen hver for sig og kan gå turen lige der, hvor man selv er, og man ikke behøver at være vant til hverken at gå eller at lytte til præster for at være med.

Vores podcast hedder ‘Levende Vand’. Det er det navn, den kan findes under – uanset, om man vil finde den på sin iPhone, Android telefon, Mac eller pc. På iPhone findes den under fanen ‘podcast’, på andre telefoner kan man gå på nettet og finde det hjemsted for podcasts, som hedder ‘Podbean’.
Man kan også finde podcasten på web på adressen https://levendevand.podbean.com/

 

Hærvejen – den danske camino

 

Jo mere man vandrer, desto mere finder man ud af, hvor mange skønne pilgrimsruter, der findes rundt omkring. Hvis man drømmer om at vandre på en gammel pilgrimsrute, behøver man ikke tage til Spanien. Man kan holde sig til det enkle og nære danske efterårsland. Som en hovedfærdselsåre langs den jyske højderyg snor Hærvejen sig gennem marker og skove, over bakker og gennem dale, gennem byer og flækker, over åer og langs søer. Hærvejen er en overset naturperle i det danske landskab, og tillige er den spækket af kultur: fortidsminder, gravhøje, runesten og kirker. Alene på strækningen fra Padborg til Viborg kommer pilgrimmen forbi en snes kirker, der for de flestes vedkommende er åbne i dagtimerne: www.sogn.dk At vandre på de gamle stier er en dejlig langsom måde at opleve ”bagsiden af Jylland” på. På www.haervej.dk kan man finde mange nyttige oplysninger, ligesom man kan downloade rutekort til hele den 290 km. lange strækning fra Padborg til Viborg. Her finder man ligeledes oplysninger om de herberger langs Hærvejen, som arkitekt Andreas Blinkenberg er idémand og projektleder til. Ved at downloade en Hærvejsfolder www.haervejsherberger.dk kan man finde adresser på de gårde, hvor staldbygningerne er indrettet til enkle herberger med 30-40 sengepladser i solide køjesenge, køkkenfaciliteter samt toilet og bad. man betaler 100 kr. for en overnatning + 50 kr. i hygiejnetillæg pga. Corona. Børn under syv år overnatter gratis. Herbergerne er åbne i sæsonen juni, juli og august, og pga. faren for Corona-smitte skal man dette efterår bestille plads i forvejen, ligesom der er forskellige restriktioner og enkelt lukninger, som fremgår af ovennævnte link. Herbergerne er åbne i tidsrummet kl. 17 – kl. 10. Af omtalte folder fremgår det ligeledes, hvor man kan købe mad undervejs (gårdsalg, købmand o.l.).

Man går 15-25 km. om dagen gennem naturskønne områder med skove, kildevæld, lyngbakker, langs sø og vandløb, gennem byer og landdistrikter. Ved vejboder kan man undervejs købe nyopgravede kartofler og jordbær.

I daglig tale siger vi Hærvejen – som om der kun er én vej. Hærvejen bestod af mange veje, der gik gennem det centrale Jylland fra nord til syd. Når en vej efterhånden blev opkørt, valgte man en anden, og derved opstod der mange veje, der alle kaldes Hærvejen. Hærvejene var tidligere tiders hovedfærdselsårer, hvor alle havde ret til at færdes. I Jyske Lov’ fra 1241, beskrev ‘Kongens Hærstræder’ de større veje til fjerne steder og adskilte dem fra dagligdagens småveje til marker og landsbyer. Desuden blev okser og stude for det meste drevet ad andre veje end vogne og gående færdsel. Mange af vejsporene samledes dog, hvor der var vadesteder og broer, f.eks. Immervad Bro og Poulsbro. I Sønderjylland kaldes Hærvejen dog Oksevejen og fortsætter sydpå mod Slesvig og videre ned gennem Europa til de store pilgrimsmål: Rom og Santiago de Compostela.

Til en dansk efterårsferie anno 2020 kan jeg anbefale flg.:

 

En enkelt dags vandring: fra Nørre Snede til Givskud (ca. 20 km.)

Tag bussen til Nr. Snede, besøg den smukke gamle kirke: www.norresnedesogn.dk med dens romanske døbefont, dvæl ved den og tænk på din egen dåb og dens betydning for dig. Her startede pilgrimsrejsen med løftet om, at Gud går med ”alle dage indtil verdens ende”. Forlad byen sydover, følg rutekortet forbi Tinnet Krat og Gudenåens og Skjernåens udspring. Besøg den højtliggende gamle valfartskirke, Øster Nykirke og dens helligkilde og gå videre til Kollemorten og Givskud.

 

En weekend-vandring: fra Vojens til Vejen (ca. 40 km.)

Fredag: Tag offentligt transportmiddel til Vojens, besøg Vojens Kirke og gå gennem Stursbøl Plantage til herberget Ellegaard, som ligger på 1. sal og har charmerende/vindblæst udekøkken.
Lørdag morgen vandres videre nordover igennem et paradisisk landskab. Undervejs besøges Jegerup Kirke, og efter 24 km. nås herberget ved Kongeåen, hvor der er salg af madvarer.
Søndag morgen vandres over åbent land og gennem Jelsskoven til Vejen. Herfra tages offentlige transportmidler hjem.

 

En uges vandring: fra Rødekro til Jelling (ca. 120 km.)

Dag 1: Tag toget til Rødekro station og følg skiltene med den blåhvide vandringsmand nordpå, suppleret af Hærvejens rutekort indtil herberget Bruhnsgård nås efter 5 km. Turen går over fladt land med marker, køer og heste. Værtinden på herberget driver samtidig en Bed&Breakfast, og her er mulighed for at købe morgenmad samt visse madvarer.

Dag 2: Efter et besøg i Øster Løgum Kirke vandrer man 6 km. nordpå og kommer til det berømte vadested, Immervad med den pittoreske stenbro. Immervad Bro er Hærvejens ældste, bygget i 1786. Broen har altid været et vigtigt vadested (immer: altid, vad: vadested), og her er den gamle kros hestestald indrettet til hyggeligt Hærvejsherberg for de vejfarende. Udenfor er gamle træstubbe omdannet til skulpturer, der illustrerer vejens historie med oksedrivere, navere, pilgrimme og soldater. Til gården hører en kæmpestor stald med flere hundrede køer. Passerer man blot forbi, kan man ved selvbetjening købe både sodavand, øl og is. På den videre færd kan man besøge Vedsted Kirke, der ligger smukt ved en sø. Efter ca. 20 km. fra dagens udgangspunkt når man frem til herberget Tørninggård, hvor overnatningen finder sted i en stor, gammel hestestald. Her er salg af madvarer. Tørning Mølledam har leveret kraft til kværnene på Tørning Mølle, som ligger smukt ved å og sø. Her kan man besøge et industrimuseum, en stor borgbanke samt en dejlig park med eksotiske træer.
Dag 3: Fra Tørninggård går turen forbi det smukke Tørning Mølle og gennem skov og videre til Jegerup Kirke, som er åben for de vejfarende. Endda med velkomst og pilgrimskaffe i våbenhuset! Herfra fortsætter man i alt 27 km. til den gamle Hærvejskro, der nu er ombygget til herberget Ellegaard i Stursbøl Plantage.

Dag 4: Fra Ellegaard til det historiske Kongeåen, 24 km., hvor herberget ligger. Midt på dagen passeres byen Jels, hvor man kan nyde en stille stund i kirken.

Dag 5: Fra herberget passerer man Kongeåen med den Dannebrogsfarvede Frihedsbro, som markerer den gamle dansk-tyske grænse (i perioden 1864 – 1920). I nærheden ligger toldstedet Skodborghus, som skilte Kongeriget Danmark fra hertugdømmet Slesvig – og i dag danner grænse mellem Sønderjylland og det øvrige Jylland. Videre går turen forbi Skibelund Krat, hvor man i tiden efter krigen i 1864 kunne skue ud over ’det tabte land’: Sønderjylland, som Danmark mistede til Tyskland. I dag er der rejst 22 mindesten over personer, der kæmpede for Sønderjylland, som Danmark mistede. Siden da har stedet dannet ramme om grundlovsmøder. På den videre færd kan man besøge Askov Kirke, Vejen kirke, Læborg Kirke og Bække Kirke. Pga. det lange stræk anbefales at tage rutebil fra Vejen til Bække. Herfra fortsætter man nordpå til herberget Ølgård på Randbøl Hede (33 km. % 10 km. i rutebil).

Dag 6: Fra Ølgård går man videre nordpå over den smukke Vejle Ådal. Her byggede Harald Blåtand omkring år 980 en mægtig vikingebro med svære egestolper, Ravningbroen. Dens længde var 760 meter og har sikret en hurtig og sikker passage over Vejle Ådal. Resterne af den tids ingeniørkunst kan ses endnu. Efter 29 km. nås Jelling, hvor man kan overnatte på B&B eller på kroen. Man kan også nyde byens friluftsbad.
Dag 7: I Jelling bør man se kirken (åben kl. 8-18), som ligger mellem de to gravhøje: Gorms Høj og Thyras Høj. Det er især betagende at se morgensolen lyse gennem østvinduets mosaik. I våbenhuset kan man erhverve sig et pilgrimsstempel. Foran kirken står Gorm den Gamles runesten over dronning Thyra og Harald Blåtands runesten over Gorm og Thyra: ”Danmarks dåbsattest”, alt sammen optaget på UNESCOs kulturarvsliste. Overfor kirkegården ligger det pædagogisk indrettede museum ”Kongernes Jelling” (åben ti-sø kl. 10-17): www.kongernesjelling.dk

Så her kommer opfordringen: tag vandrestaven i hånden, guidebøgerne i rygsækken og bevæg dig ud i det danske landskab. Her er rigeligt at opleve både for kulturturisten og naturelskeren.

 

En uges cykeltur ad Hærvejen: fra Viborg til Slesvig (ca. 270 km.)

Turen er velegnet for kæreste- eller vennepar samt familier med store børn (alderen 8-15 år).

Dag 1: Man tager offentlig transport inkl. cykler til Viborg og deltager f.eks. i en søndagsgudstjeneste i Domkirken kl. 17. Inden gudstjenesten man gå en tur i den smukke Klosterhave overfor Domkirken, hvorefter kan man går rundt og ser Joakim Skovgaards berømte fresker og benytter lejligheden til at fortælle børnene de bibelhistorier, der knytter sig til freskerne. Fra Viborg følger man den blå cykelrute 11 km. til Hald Hovedgård. Undervejs besøger man den moderne Søndermarkskirken, som er ”vejkirke”, dvs. åben for de vejfarende: www.vejkirker.dk Udover den kæmpestore muslingeskal, som er døbefont, bør man se det berømte Hærvejstæppe, som er syet af en gruppe kvinder. Tæppet viser Hærvejens historie og seværdigheder, og det er en fin måde at få børnene tunet ind på ruten. Her kan også købes en (godnat-)bog med historier knyttet til broderiet.

Langs Hald Sø går turen over de smukke Dollerup Bakker, evt. med besøg i den kullede Dollerup Kirke og videre til Kragelund, ca. 27 km. I kirken kan man starte med at synge salmen ”Op al den ting”, hvorefter man kaster sig ud på sin cykel og ud i den herlige natur, der går gennem lyngheder til herberget Nørhoved, der ligger smukt ned til en sø (’put-and-take’) i Palskov, ca. 31 yderligere km. Her er fine værelser til leje.

Dag 3: Cykelturen går via Nørre Snede og dens smukke kirke videre gennem Tinnet Krat og Gudenåens udspring, forbi Øster Nykirke og helligkilden, gennem Kollemorten og videre til kroen i Jelling, ca. 28 km. Her kan man nå at se museet ”Kongernes Jelling” og evt. få en børnevenlig guidet tur.

Dag 4: Efter et besøg i Jelling Kirke og runestenen ”Danmarks dåbsattest” cykler man over Randbøl Hede til herberget Kongeåen, ca. 53 km.

Dag 5: Fra Kongeåen til herberget i Immervad, ca. 47 km.

Dag 6: Fra det gamle vadested Immervad cykles til Øster Løgum, hvor den smukke kirke bør besøges. Derefter cykles videre sydpå til Padborg station ved grænsen, i alt ca. 45 km. Herfra tages toget hjem.

 

Padborg-Slesvig (ca. 60 km.)

Ønsker man at fortsætte sydpå, tager man et par dage ekstra ad ”Oksevejen” med besøg i Flensborg og videre til Slesvig Domkirke og Dannevirke.

 

<< Tilbage til online magasin