Glimt fra Vinterseminar om Religion og konflikt

Lørdag den 24. februar havde Danmission IKON, Areopagos, Menighedsfakultetet og studenterpræsterne ved Aarhus Universitet inviteret til årets Vinterseminar under temaet "KONFLIKT … FRISÆTTELSE. Er religion en del af løsningen eller en del af problemet?"

Seminaret bød på fem oplæg fra folketingspolitikeren Naser Khader; den tidligere formand for Det jødiske Samfund, Finn Schwarz; imamen Kassem Rachid; Mogens Mogensen, som er kristen lektor og konfliktløser Karin Nielsen fra Center for Konfliktløsning.

Richard Mortensen Stuen i Studenternes hus var fyldt af ca. 60 deltagere. Aldersgruppen spændte fra unge studerende til de mere modne tilhørere, men med det til fælles, at de havde afsat en hel lørdag til at fordybe sig i dette højaktuelle emne.

De forskellige oplæg bidrog med forskellige synspunkter og tog alle udgangspunkt i spørgsmålene: Hvordan forholder du dig til holdningen om, at religion hører det private rum til? Ser du nogen mulighed for, at religionerne kan være med til at løse de konflikter, vi står i? Er religionerne snarere en del af problemet end en del af løsningen? Er der forskel på de forskel på de forskellige religioners evne til at være fredsskabende?

Udover de fem oplæg bestod dagen af debat, hvor de deltagende blandt andet havde mulighed for at udveksle synspunkter på religionens rolle i de konflikter, vi befinder os i netop nu, og hvorvidt religion er konfliktskabende eller fredsskabende.

Du kan læse mere om de enkelte oplæg på Areopgaos’ hjemmeside her.