Forårets Dialog Roadtrip var en succes!

Den 17.-18. marts mødtes 12 nysgerrige og religionslystne mennesker i Gellerup Kirke...

… Her startede nemlig forårets Dialog Road Trip som bestod af 5 besøg over 1½ døgn. Deltagerne var en blandet flok – nogle kendte hinanden og mange havde ikke set hinanden før. Fælles var dog interessen og nysgerrigheden for at møde og besøge religiøse fællesskaber og at være i dialog – både med hinanden og med de mennesker, vi skulle møde på vores vej. 

Johanna Spanggaard Poulsen var en af deltagerne og især besøget hos Jehovas Vidner gjorde stort indtryk;

Da vi trådte ind i Rigssalen i Randers fik vi en varm velkomst. Mange fra menigheden hilste pænt på os med håndtryk og smil. Den første halve time bestod af et par sange og en videotransmission af en tale, der handlede om spørgsmålet ”Hvem er Jesus?”. Herefter fulgte en times gennemgang af en artikel fra Vagttårnet med paragraffer, hvortil der var knyttet flere bibelcitater. Der var en ordstyrer og en oplæser, og resten af menigheden svarede på spørgsmål, som hørte til paragrafferne. Det, som overraskede mig mest, var, at selv små børn svarede på nogle af spørgsmålene. Ja, næsten alle i menigheden, dvs. omkring 100 mennesker, deltog i den fælles gennemgang af artiklen. Den unge fyr, som sad foran mig, fortalte efter mødet, at de bliver opfordret til at forberede sig på de artikler, som hører til møderne. Efter en rundvisning havde vi en snak med nogle af medlemmerne, hvoraf to er “pionere”, dvs. de bruger 70 timer om måneden på at forkynde. Noget af det, som gjorde størst indtryk på mig ved snakken med medlemmerne, var, at de ved næsten hvert svar på et spørgsmål henviste til et eller flere bibelcitater, hvad enten det drejede sig om dåb, udstødelse eller mission.

Udover Jehovas Vidners rigssal i Randers, besøgte vi også Ungdom Med Opgave, Den katolske menighed i Jesu Hjerte Kirke i Randers, Frokostpause og dialogsnak hos Anders Laugesen og afslutningsvist Det Tibetansk Buddhistiske center Øsal Ling i Aarhus.  

Johanna var generelt meget positiv over turen og reflekter afslutningsvist over mødet med de forskellige mennesker;

De var alle meget imødekommende, så jeg tror de alle til enhver tid ville have budt os indenfor, men jeg må erkende, at jeg nok ikke ville have besøgt disse steder og mødt disse mennesker af mig selv på trods af min nysgerrighed. Derfor er jeg meget taknemmelig for, at jeg havde muligheden for at komme med på Dialog Road Trip.

Per Aachmann var også deltager på turen og du kan læse hans spændende beretning her!

Er du også på udkig efter en dialogoplevelse? Så tjek Dialogpiloterne ud her