Dialog, religion og nysgerrighed - et trekløver der er noget for dig?

Dialog, religion og nysgerrighed - et trekløver der er noget for dig?

Magasinet IKON søger ansvarshavende redaktør. Er du glad for samarbejde, kan træffe beslutninger, og er du god til ord?

 

Ansvarshavende redaktør søges.

Dialog, religion og nysgerrighed!
Et trekløver 
der er noget for dig?

Vi søger redaktør til vores magasin! Er du glad for samarbejde, kan træffe beslutninger, og er du god til ord?

Magasinet IKON er et magasin, der skriver om dialog i alle dens afskygninger, både teoretisk, afprøvet, oplevet og oplysende.
Redaktionen består af 6 engagerede og frivillige personer, der er et seriøst arbejdende team, der i fællesskab med redaktøren finder temaer til bladene, skriver artikler og finder nye vinkler på stoffet.
Opgaver:
Som redaktør skal du indkalde til 4 møder om året, løbende have overblik over indkomne artikler, redigere artikler, have kontakt til layouter og trykkeriet samt skrive lederen.

Magasinet udkommer fire gange om året og er på 28 sider pr. gang.

Du får:

  • Et stærkt fagligt og samtidig hyggeligt samarbejde med en engageret redaktion
  • 4 konkrete og årlige resultater af indsatsen ved udgivelsen af Magasinet IKON
  • Mulighed for at udvikle magasinet og skabe de bedste rammer for svært tilgængeligt stof
  • Indblik og fordybelse i fagspecifikke emner, som kan give inspiration til dit arbejdsliv og liv generelt

Magasinet IKONs formål:

Magasinet IKON formidler viden om religion, livssyn og dialog. Magasinet henvender sig til alle, der ønsker at forholde sig til den religiøse mangfoldighed. Formålet er gennem saglig formidling at inspirere til dialog, give dybere indsigt og øge forståelsen mellem kirken og tidens religiøse strømninger.

IKON er en arbejdsgren i Danmission, som arbejder med religionsdialog i Danmark.

Læs mere om IKONs dialogforståelse her.

Se Magasinet IKONs arkiv her.

Arbejdet som ansv. redaktør er frivilligt. Møderne er oftest i Århus. Transportudgifter og forplejning under møderne refunderes.

Kontakt formand for Danmission IKON Nicolaj Stubbe Hørlyck, hvis du er interesseret. (nsh@km.dk / 50219170)