Besøg i Imam Ali Moske og IKON årsmøde d.2. april 2016

Besøg i Imam Ali Moske og IKON årsmøde d.2. april 2016

Kom til IKONs årsmøde som for første gang afholdes i København

Vi vil starte dagen med dialog i praksis med besøg og dialog med Imam Ali Moskeen. Imam Ali Moske er den nyeste moske med islamisk arkitektur i København. Den åbnede i 2015. Moskeen er shia-muslimsk og arrangerer blandt andet et årligt sørgeoptog igennem byen i forbindelse med den islamiske helligdag ashura.

Imam Ali Moske har i forbindelse med åbningen gjort det til en mærkesag at være åbne over for lokalmiljøet og offentligheden.

Senere vil vi afholde IKONs årsmøde og så får vi besøg af Danmissions nye generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen.

 

Alle er velkomne og vi glæder os til at se så mange som muligt!

 

Program

Kl. 11.00: Vi mødes ved Imam Ali Moske, Vibevej 25-27, 2400 Kbh. NV, (5. min. gang fra Nørrebro Station) hvor vi vil blive vist rundt, være i dialog og deltage i middagsbønnen. Vi vil også spise frokost i moskeen.

Kl. 13.00: Vi bevæger os enten til fods, på cykel, i bil eller med offentlig transport til Brorsons Kirke, Rantzausgade 49, 2200 København

Kl. 14.30-15.30: Afholdelse af IKONs årsmøde i Brorsons Kirke, hvor vi vælger repræsentanter til styregruppen, hører om IKONs aktiviteter i det forgangne år og drøfter hvad vi vil fokusere på i de kommende år.

Kl. 15.30-16: Kaffe og kage

Kl.16.00-17.00: Vi vil sammen gå i dialog og udfordre os selv og hinanden, når vi bliver ledt igennem nogle af IKONs dialogøvelser.

Kl.17.30-18.30: Oplæg ved og samtale med Danmissions nye generalsekretær Jørgen Skov Sørensen (der tiltrådte 1. marts 2016):
”Er alle lige for Gud i nadveren, eller er nogle mere lige end andre?”
”Som god lutheraner burde jeg se prædikenen som det centrale element i gudstjenesten, men jo ældre jeg bliver, jo mere kommer nadveren til at betyde for mig. For mig er nadverritualet det rum, hvor evangeliets radikale opgør med menneskelige hierarkier og barrierer mest tydeligt sættes i spil. Når vi i ritualet står over for Gud, opløses samfundets regler ikke, men vi oplever Guds ubetingede kærlighed til mennesket. Men er den teologiske pointe også gangbar i den interreligiøse dialog? Det tager vi en snak om.”

Kl. 18.30: Middag.

Dagen holdes sammen med Danmission Unge, på nær den formelle del af årsmødet

Dagsorden til Årsmødet:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg til styregruppen for IKON
3. Valg af repræsentant og suppleant til Danmissions repræsentantskabsmøde
4. Året der gik og prioriteringer i de kommende år
5. Evt.

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt. Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Merete Juel Povlsen: mjp@danmission.dk eller tlf: 30 200 280 senest d. 29/3.