Værdier / vision / mission

Værdier / vision / mission

Danmissions arbejde tager afsæt i den kristne tro, det hele menneske, ligeværd, respekt og gensidighed

Hvilke værdier tager Danmission afsæt i?

Danmission arbejder ud fra et værdisæt, som er gældende for alle organisationens medarbejdere i alle aktiviteter. Værdierne er med til at definere, hvem vi er og Danmissions identitet. Her er de værdier, vi tager afsæt i:

Den kristne tro

Vores grundlag er den kristne tro og et ønske om at dele denne tro med andre.

Det hele menneske

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at mennesket både har åndelige, mentale og materielle behov, som skal dækkes for, at mennesker kan leve et værdigt liv.

Ligeværd

Vi ser alle mennesker som ligeværdige uanset tro, etnicitet og køn. Vi tager afstand fra diskrimination.

Respekt

Vi respekterer menneskers ukrænkelighed og frihed til at bestemme over deres egen tilværelse.

Gensidighed

Vi ønsker at indgå i et ligeværdigt samarbejde med kirker og organisationer, hvor begge parter giver og modtager.

 

Danmissions missionssyn

“Gud vil noget med den skabte verden, og det er gjort kendt for os ved evangeliet om Jesus Kristus, som ved Helligånden forkyndes også i dag. Som missionsorganisation er det vores opgave at møde verden med evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling, og vi arbejder derfor ud fra troen på, at der er håb, der er tilgivelse og der er liv.”

Læs hele missionssynet her: