Værdier / vision / mission

Værdier / vision / mission

Danmissions arbejde tager afsæt i den kristne tro, det hele menneske, ligeværd, respekt og gensidighed

Hvilke værdier tager Danmission afsæt i?

Danmission arbejder ud fra et værdisæt, som er gældende for alle organisationens medarbejdere i alle aktiviteter. Værdierne er med til at definere, hvem vi er og Danmissions identitet. Her er de værdier, vi tager afsæt i:

Den kristne tro

Vores grundlag er den kristne tro og et ønske om at dele denne tro med andre.

Det hele menneske

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at mennesket både har åndelige, mentale og materielle behov, som skal dækkes for, at mennesker kan leve et værdigt liv.

Ligeværd

Vi ser alle mennesker som ligeværdige uanset tro, etnicitet og køn. Vi tager afstand fra diskrimination.

Respekt

Vi respekterer menneskers ukrænkelighed og frihed til at bestemme over deres egen tilværelse.

Gensidighed

Vi ønsker at indgå i et ligeværdigt samarbejde med kirker og organisationer, hvor begge parter giver og modtager.

 

Hvad er Danmissions vision?

Danmissions vision er en verden der overalt åbner sig for Guds livgivende, frelsende og opbyggende aktivitet som vi møder den i Jesus Kristus.

 

Hvad er Danmissions mission?

Danmissions kald er at deltage i Guds mission gennem to selvstændige hovedopgaver der ikke kan sammenblandes, ikke kan skilles ad og ikke kan erstatte hinanden:

  1. At styrke kirkens forkyndelse så evangeliet høres og mennesker rodfæstes i kristen tro.
  2. At tjene medmennesket og samfundet så alle kan leve et værdigt liv i fred og i et retfærdigt samfund.

 

Grundlaget for disse to opgaver finder vi i det dobbelte kærlighedsbud hvorfor arbejdet altid relaterer både til Gud og mennesker.

 

Læs Danmissions missionssyn

 
 

Læs Danmissions generelle strategi 2017-22