Kirkeudvikling

Kirkeudvikling

Danmission støtter lokale kirker i deres indsats for at dele evangeliet. Vi uddanner kirkens folk, så kirkerne bliver stærke både teologisk og administrativt. Og vi hjælper med at knytte bånd - fx venskabsmenigheder mellem folkekirken og kirker ude i verden.

Vi skaber bæredygtige kirker

Danmission arbejder for at styrke den globale kristne kirke og for, at mange flere hører om Jesus Kristus og får en kristen tro. Det gør vi ved at støtte uddannelse og efteruddannelse af præster i Asien, Afrika og Mellemøsten. Vi støtter teologistuderende med stipendier, så flere menigheder kan få en god præst. Vi arbejder på at uddanne evangelister og kateketer på bibelskoler, så de får en god basis for det ansvar og de opgaver, de har i deres lokale menigheder.

Vi støtter uddannelse af lægfolk og af kirkens ledere, så lægfolket bliver bevidste om deres tro, men også bliver klædt på til at varetage administrative opgaver, som fx at føre regnskab, bruge IT til kommunikation og økonomistyring.

Ledelse er centralt i spørgsmålet om en kirkes bæredygtighed, og derfor støtter vi uddannelse af kirkelige ledere, fordi vi er overbevist om, at der er en tæt sammenhæng mellem god administrativ ledelse og et sundt åndeligt liv.

Vi deler det kristne budskab

Det er Danmissions opgave sammen med kristne partnere, at alle hører evangeliet om Jesus Kristus. Derfor støtter vi forkyndelsesarbejde og dialog i Asien, Afrika og Mellemøsten. Vi støtter fx lokale kirker, der er engageret i at udbrede det kristne evangelium. Danmission træner desuden ledere af søndagsskoler, og støtter udvikling af godt, lokalt orienteret søndagsskole-materiale.

Vi bygger bro mellem kirker

Danmission formidler kontakt mellem danske kirker og kirker i udlandet, og på den måde opstår der venskabsmenigheder, der fortæller hinanden om glæder og sorger, beder for hinanden og støtter der, hvor det er muligt.

Vi udveksler viden

Gennem besøg og seminarer udveksler vi også viden mellem danskere og religiøse ledere fra de lande, vi arbejder i.