Sådan arbejder vi

Danmissions arbejde bygger på partnerskab, bæredygtighed, gennemsigtighed, effektivitet, fortalervirksomhed, kvindefokus og kristen tilstedeværelse. Vi har projekter i 12 lande og finansierer arbejdet gennem private bidrag, overskud fra genbrug og tilskud fra staten.

Hvilke principper arbejder Danmission efter?

Danmission har vedtaget en række principper, som er styrende for den måde, vi arbejder på og den måde, hvorpå vi forvalter vores opgave. Her er de principper, vi arbejder efter:

Partnerskaber

– vi indgår partnerskaber med nye og nuværende partnere med henblik på det bedst mulige udbytte for den lokale befolkning.

Bæredygtighed

– vi baserer vores arbejde på de menneskelige ressourcer, der er til stede. Arbejdet forankres lokalt og har som mål, at samarbejdspartneren eller befolkningen selv kan videreføre det, der er sat i gang.

Gennemsigtighed

– vi stiller krav om gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen af økonomiske ressourcer hos os selv og hos vores samarbejdspartnere.

Effektivitet

– vi forbedrer effekten og effektiviteten i vores arbejde gennem en fokuseret, langsigtet og resultatorienteret tilgang, høje kvalitetskrav og stor omkostningsbevidsthed.

Fortalervirksomhed

– vi inddrager fortalervirksomhed i arbejdet med det formål at gøre mennesker i stand til at påvirke deres egen tilværelse og det samfund, de lever i. Fortalervirksomhed handler om at få en befolkningsgruppe til at tage ejerskab over en problemstilling og uddanne dem i at håndtere denne. Det kan fx være at uddanne lærere, familier og børn i Afrika i, at børn har rettigheder og krav på at uddanne sig og gennem deres uddannelse bidrage til samfundet.

Kvinder

– vi har et særligt fokus på kvinders rolle i familie, kirke og samfund. Derfor sigter vores arbejde mod, at kvinder er aktive deltagere, at deres leveforhold forbedres, og at deres stilling styrkes med henblik på ligestilling.

Kristen tilstedeværelse

– der er kristne medarbejdere i udførelsen af arbejdet.

 

Hvem samarbejder Danmission med?

Vi arbejder i 12 lande i Afrika, Asien, Mellemøsten, og vi har arbejde i Danmark. Det kræver dygtige lokale samarbejdspartnere rundt om i verden, som vi arbejder tæt sammen med, at føre vores projekter ud i livet og sikkert i mål.

Som kristen missionsorganisation arbejder vi primært sammen med kirker og kristne organisationer. Vi arbejder også sammen med multireligiøse organisationer og har samarbejdspartnere af anden trosretning end kristen.

Danmissions partnere er meget forskellige – både i deres måde at arbejde på, men også i den måde de er organiseret. Nogle partnere arbejder på græsrodsniveau og har et tæt samarbejde med lokale instanser, mens andre samarbejdsorganisationer arbejder på regionalt eller nationalt niveau.

Danmission har fire forskellige kategorier af partnere: kirker, trosbaserede organisationer, strategiske partnere og netværk.

Samarbejdskirker:

Vi har et langt og historisk forhold til flere af de kirker, vi i dag samarbejder med. Forhold, der kan dateres helt tilbage til begyndelsen af det 19. århundrede, da danske missionsselskaber begyndte at arbejde i udlandet.  I dag samarbejder vi bl.a. med kirker i Indien, Tanzania, Cambodja, Madagaskar og Egypten.

Samarbejdsorganisationer:

Vi samarbejder med andre ikke-statslige-organisationer (NGO’er). Nogle af vores samarbejdsorganisationer er mindre græsrodsbevægelser, mens andre samarbejdsorganisationer er langt større end Danmission.

Strategiske partnere:

En strategisk partner indgår ofte i et kortsigtet samarbejde, der skal hjælpe os og vore andre partnere med at opnå effektive resultater, fx så vi hurtigt kan nå mål i vores fattigdomsbekæmpende arbejde.

Netværk:

Danmission indgår i flere forskellige netværk sammen med andre organisationer. Kernen i disse netværk er gensidig læring i forhold til de forskellige fagområder vi arbejder med.

 

Hvordan sikrer Danmission samarbejdet med de forskellige partnere?

Inden et samarbejde overhovedet kan begynde, udarbejdes der en aftale , som indeholder projektbeskrivelse, handlingsplaner, aktivitetsplaner, finansieringsplaner og evalueringsplaner for samarbejdet.

Læs Danmissions samarbejde med partnere her (på engelsk)

Danmission tager selv aktiv del i arbejdet ude i verden ved at have udsendige, der arbejder tæt sammen med vores samarbejdspartnere. Ved at have udsendte medarbejdere sikrer Danmission en tæt forbindelse til partnere og projekter, og på den måde sikres det, at de projekter, vi er en del af, gennemføres planmæssigt.

Læs mere om, hvad det vil sige at være udsending her

 

Hvordan finansieres Danmissions projekter?

Danmissions arbejde finansieres gennem personlige gaver (pengebidrag fra medlemmer og støtter), kollektive gaver (fx indsamlinger i kirker), bidrag fra private fonde, arveindtægter og offentlige tilskud. Derudover udfører Danmission sit arbejde for det store overskud, som hvert år skabes i Danmission Genbrugs butikker. Danmission modtager også støtte Udenrigsministeriet bl.a. fra Danida og Det Arabiske Initiativ.

Se Danmissions seneste årsregnskab her

 

Hvilke etiske retningslinjer arbejder Danmission efter?

Vores arbejde skal være etisk forsvarligt. Når vi samler penge ind til støtte af vores projekter, så skal det gøres på en ordentlig måde. Når vi kommunikerer om vores arbejde, skal det gøres sobert, og de samarbejdspartnere, vi har i udlandet, skal behandles ligeværdigt. Derfor har vi underskrevet forskellige etiske retningslinjer, som vi har forpligtet os til at leve op til.

Disse etiske retningslinjer følger Danmission:

Danmission er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO og følger deres Indsamlingsetiske Retningslinier

Klik for at se vores indsamlingstilladelse

Etiske retningslinjer for missionsorganisationer udarbejdet af Dansk Missionsråd

 

Strategier for vores arbejde

Programstrategien:

 

Strategi for engagement: