Ansatte ude

Ansatte ude

Livet som udsending for Danmission kræver høj faglighed og kristent engagement.

Hvad er en udsending?

En udsending er en medarbejder, der er sendt ud af Danmission til at varetage en bestemt opgave i et af de lande, hvor Danmission arbejder. Traditionelt set blev man sendt ud for at forkynde Guds ord. Den opgave er stadig en del af det at være udsendt, men i dag har Danmissions udsendte flere funktioner. Overordnet kan man sige, at Danmissions udsendinge virker som konsulenter, rådgivere og tætte sparringspartnere. Nogle fungerer som mellemkirkelige medarbejdere, det er udsendinge, der indgår i det daglige arbejde, som Danmission udfører ude i verden i tæt samarbejde med lokale kirker og partnere.  Andre udsendinge fungerer i højere grad som missionærer i traditionel forstand, fordi de udfører et mere udadrettet arbejde, hvor de skaber kontakt med ikke-kristne og på den måde er med til at styrke og udvikle den kristne kirke ude i verden. Endelig udsendes nogle for at varetage administrative og ledelsesmæssige opgaver.

 

Hvorfor har Danmission udsendinge?

Vi sender medarbejdere ud, fordi vi på den måde yder et væsentligt bidrag til vores samarbejdspartneres arbejde og til det lokale liv og kirkeliv. De udsendte medarbejdere er også med til at bygge bro mellem dansk og udenlandsk kirkeliv. Gennem vores udsendinge får den danske folkekirke fx inspiration til dialogaktiviteter og inspiration ind i menighedslivet. Udsendinge er Danmissions øjne og ører, der med deres lokale tilstedeværelse er med til at sikre, at samarbejdet og arbejdet udfolder sig, som det skal.  Samtidig har de en stor værdi i Danmissions arbejde med information og fundraising – det er dem, der leverer historierne og oplysningerne fra de enkelte projekter. De udsendte medarbejdere er også et udtryk for, at verdens kristne kirker har brug for og er afhængige af hinanden. De udsendte er et billede på, at det arbejde, vi udfører, ikke er et arbejde, vi kan klare alene, men kun i tæt samarbejde og gensidighed.

 

Hvor har Danmission udsendinge?

Vi har udsendinge i Cambodja, Tanzania, Madagaskar, Mellemøsten og Myanmar.

Klik for at se Danmissions udsendinge

 

Hvad kræver det at blive udsending?

En udsending skal være fagligt kvalificeret og være aktiv i dansk kirkeliv, være indstillet på at deltage i kirkens liv i det land man udsendes til og være en værdifuld ressource i dansk kirkeliv, når man vender hjem. Den udsendte skal desuden være åben for at se Guds virke i andre religioner og kulturer. En udsendt skal have mod og lyst til et socialt og udadvendt arbejde, hvor det gælder om at tjene den lokale befolkning og være indstillet på at leve i et område med lavere levestandard og større risici.

 

 

Er du interesseret i at blive udsendt af Danmission kontakt: