Vil Kristendommen overleve i Mellemøsten? Foredrag med Agnete Holm

Vil Kristendommen overleve i Mellemøsten?

Danmission støtter samarbejde med kirker I Mellemøsten. Mange steder er kirkerne under pres og nogle steder er kristne forfulgte. Vi vil få et indtryk af den overordnede situation I Mellemøsten. Vil kirkerne lykkes med at overleve og hvordan? Hvad vil kirkerne selv gerne bidrage med I deres samfund og hvilken rolle spiller de? Hvordan ser fremtiden ud for kirkerne? Disse og mange andre spørgsmål vil Agnete Holm komme ind på I sit foredrag.

Agnete Holm arbejder til daglig på danmission med kirker, teologi og dialog I Mellemøsten og Asien. Hun er desuden hjælpepræst I helligåndskirken på strøget I København.

  • Kl. 19.00 Andagten er i Olsker Kirke, som er en rundkirke,
  • Kl. 20.00 Kaffe på Hotel Abildgård i Sandvig
  • Foredrag  v/ Agnete  – emne: Vil Kristendommen overleve i Mellemøsten?
  • Arrangør: Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer på Bornholm

Sankt Ols Kirke
Lindesgårdsvej 1 Olsker
3770 Allinge

Oplysninger