Velkomst reception for Jørgen Skov Sørensen

Vi siger velkommen til vores nye generalsekretær...

Jørgen Skov Sørensen afløser den 16. marts 2016 Mogens Kjær på posten som leder af Danmission og i den anledning inviterer vi alle til en festlig velkomstreception.

Af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig senest den 21. marts i formularen forneden eller på mail kra@danmission.dk

Oplysninger