Udsendelsesgudstjeneste i Silkeborg Kirke

Udsendelse af provstivolontør for Danmission

Ved gudstjenesten præsenteres den nye provstivolontør i Silkeborg Provsti,
Anne Spaabæk Dippel, Funder, som med udgangen af august rejser til
Cambodia i 3 måneder med Danmission. I Cambodia skal hun bl.a. undervise
unge samt være en del af den kristne kirke på stedet.
Fra januar til marts kan menighedsråd, præster og foreninger gøre brug af
Anne, så hun kommer rundt i provstiet og fortæller om sine oplevelser og om
arbejdet med udvikling af samfund og kirker som Danmission deltager i.
Mens hun er væk, kan hun følges på en blog og på Instagram. Herom mere
senere.
Anne er en af kirkens sangere i Silkeborg Kirkes Ungdomskor.
Det er muligt at hilse på Anne efter gudstjenesten.
Alle er velkomne

Aftaler om Annes besøg ved kirkelig undervisning og arrangementer kan
allerede nu træffes ved henvendelse til Silkeborg Provstis sekretær
Kirsten Medom Jensen, kimj@km.dk eller tlf. 8686 9559.

 

Oplysninger