Troens Verden Danske Missionsfotografier 1870–1970

Fra slutningen af 1800-tallet, på en tid, hvor de færreste havde været uden for Danmarks grænser, rejste flere hundrede danskere ud i verden som missionærer, og missionsorganisationerne fik titusinder af støttemedlemmer. Missionærernes beskrivelser af deres oplevelser i fjerne egne blev for mange danskere den vigtigste kilde til viden om forhold i andre samfund.

Billederne her på udstillingen er fotografier, som danske missionærer selv har taget eller købt i de lande, hvortil de var udsendt. Sidestillet med breve og rejsenotater giver udstillingen et historisk indblik i almene danskeres første erfaringer med en globaliseret verden, hvor trosbilleder, livsførelse og værdier var og er til forhandling.

Udstillingen blev oprindeligt opsat i Rundetårn i 2016.

Tak til:

· Danmission for lån af udstillingen

· antropolog Johanne Ihle, kurator på udstillingen i Rundetårn, for at bistå med udstillingen her

· tidl. vicegeneralsekretær i Danmission, Jørgen Nørgaard Pedersen, for at bringe udstillingen til sognet og ophængning af billederne.

Se flere billeder på Danmissions hjemmeside: https://danmission.dk/photoarchive

Kirkehøjskole

En gang var det missionærerne, der kom vidt omkring og gav danskerne billeder af en fremmed og spændende verden. Nu er verden kommet tættere på. Det kultur- og religionsmøde, der tidligere var forbeholdt missionærerne, er nu blevet en virkelighed i Danmark, hvor en del af vores befolkning netop kommer fra Mellemøsten, Kina, Indien og Afrika. Man kunne med rette spørge om de missionærer, der var udsendt i verden for over hundred år siden, kan lære os noget om den virkelighed, vi i dag står i.

Med udgangspunkt i sognegårdens udstilling ”Troens Verden – Danske missionsfotografier 1870-1970” vil vi på denne kirkehøjskole sætte fokus på missionærens historie og de tråde denne historie trække op til vores egen samtid.

Program

Kl. 10:30 Gudstjenesten med biskop Peter Fischer-Møller som prædikant

Kl. 11:30 Frokost

Kl. 12:30 Troens verden i dag ved Peter Fischer-Møller, biskop og formand for bestyrelsen i Danmission

Kl. 13:00 Pause

Kl. 13:15 Danmissions historie ved Harald Nielsen, forfatter og Danmissions tidligere generalsekretær

Kl. 14:00 Kaffepause

Kl. 14:30 Ydremission som bevægelse i Danmark ved Johanne Ihle, uddannet i arabisk og visuel antropologi og Daniel Henschen, Ph.d. i historie

Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 20. maj. Prisen for foredrag og frokost er 75 kr.

Oplysninger