Tinglevstævne

Alle interesserede og Danmissions venner indbydes til dette traditionsrige Tinglevstævne – 3. Pinsedag.

Program

kl. 19 Åbningsgudstjeneste i Tinglev kirke v. Gerda Melchirson, tidligere sognepræst v. Toftlund Kirke

Herefter fortsætter vi i Borgersalen – Tinglev midt 2.

Her vil Amalie Ehmsen, Netværkskonsulent i Danmission og tidligere volontør i Libanon tale over emnet:”Libanons Herligheder“.

Der vil være kaffebord a 50 kroner, lotteri og musik v. SSV

Alle er velkomne 

Sønderborg, Aabenraa og Tønder distrikter

Oplysninger