Stiftsmøde i Haderslev stift

Niels og Ida Grymer fortæller under overskriften "Madagaskars fattigdom - og rigdom".

Niels og Ida har været seniorvolontører i Madagaskar og foredraget vil indeholde noget om gudstjenester, der sagtens kan vare fire timer, og om menigheder, der synger, så bliktaget bølger. Om kvindernes sult efter at lære mere. Om en kirke, hvor avanceret computerbaseret undervisning går hånd i hånd med dynamisk vækkelse. Og om at være præst for alt for mange kirker til en løn, der selv efter madagassiske forhold er yderst sparsom.

Mødet er samtidig 70 års jubilæum for Danmissionskredsen i Gårslev. Flemming Christensen fra Vejle – medlem af Danmissions hovedbestyrelse samt af stiftsbestyrelsen for Haderslev Stift – vil i den anledning holde aftenens jubilæumstale.

Alle er velkommen til at være med i fællesskabet denne aften, hvor der også er tid til at deltage i kaffebord og deltage i en indsamling til Danmissions arbejde.

Oplysninger