Sogneaften

Foredrag med Anne Mette Jürgensen

Kom til sogneaften i Aalbæk kirke og hør’ om Anne Mettes liv som udsendt til Cambodja.

Anne Mette arbejder med:

Kirkeudvikling i Cambodja.

Hvordan kan den unge kirke i Cambodja åbne dørene, blive en del af samfundet og engagere sig i såvel familieliv, lokalsamfund som skovbeskyttelse? Anne Mette arbejder med videreuddannelse af præster og vil give et bud på dette.

Kristen identitet og dialog.  

Kirken i Cambodja er en minoritetskirke i et overvejende buddhistisk samfund. De kristne har brug for både at kende deres kristne rødder og at række ud til mennesker af en anden tro for at undgå konflikter i familierne og samfundet.

Anne Mette Jürgensen er uddannet teolog og tidligere præst i Folkekirken. Hun er udsendt for Danmission til Cambodja hvor hun arbejder med kirkens efteruddannelse af præster og tidligere bibelskoleelever og dialogarbejdet mellem kristne og buddhister. Anne Mette er desuden optaget af de kulturelle udfordringer for kirkens kvinder i Cambodja.

 

Kontakt:

Vivian Leach Søndergaard

vls@km.dk

 

Oplysninger