Ribe stiftårsmøde

Kære Danmission ven i Ribe Stift.
Du får hermed indbydelsen til at deltage i det første årsmøde, efter at genbrugsråd og stiftsbestyrelser er slået sammen til en enhed.

Pris for hele dagen er 80 kr. alt inklusiv
Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have en tilmelding senest den 24. marts til bente.kj@hotmail.com eller 40 78 30 01

Ved gudstjenesten indsamles kollekt til Danmission.
Der vil være salg af lys og genbrugsvarer.
Har du noget du vil sælge til fordel for Danmission må du gerne medbringe det.
Lysestumper og frimærker kan afleveres ved mødet.
Du opfordres til at hjælpe med at finde kandidater til stiftsbestyrelsen og repræsentanter, man kan vælges uden at være tilstede, hvis der er skriftlig tilsagn.

På glædeligt gensyn i Treenighedskirken.
Karen Marie Ross-Hansen genbrug og Bente Kjær Jensen stiftsbestyrelsen.

Oplysninger