Religionsmøde og integration: Studietur til Leicester

Studietur for unge mellen 20 og 30 år

Leicester er en multikulturel og multireligiøs by, hvor de kristne kun udgør 32% af befolkningen. Derfor har byen stor erfaring med at samarbejde på tværs af religion og kultur på alle niveauer.

Formålet med rejsen er at give indsigt, redskaber og inspiration til at arbejde med integration og religionsdialog i en dansk kontekst.

Ud over besøg i et sikh-tempel og i en moské, vil turen byde på møder med forskellige religiøse aktører, der vil fortælle om deres successer og udfordringer i en multikulturel kontekst.

Rejsen arrangeres i et samarbejde mellem Danmission IKON, DKG og med det engelske center St. Philip’s, som har mange års erfaring med religionsmøde. Studieturen henvender sig til unge mellem 20 og 30 år, der interesserer sig for religionsmøde og integration.

Praktisk
Pris: 2400 kr.
Tilmeldingsfrist: 15. december 2015.
Tilmelding eller nærmere information: kontakt Dialogkonsulent i Danmission IKON Merete Juel Povlsen, mjp@danmission.dk eller 30 200 280.

Oplysninger