Netværksseminar Viborg Stift

Kære alle engagerede i Danmission Viborg Stift   

Velkommen til netværksseminarer 2020 i Danmission!   

Igen i år afholder vi netværksseminarer i alle stifter, og vi håber at se rigtigt mange medlemmer, frivillige, bidragsydere og andre, der har en interesse for Danmissions vigtige arbejde med at skabe fred, bekæmpe fattigdom og udvikle kirker.   

Vi har sammensat et inspirerende program, så vi sammen på netværksseminarierne kan motivere og begejstre hinanden til gavn for Danmissions virke herhjemme og ude i verden. Ledelsen, programmedarbejdere og konsulenter holder oplæg, der giver dig mulighed for at få viden om Danmission og Danmissions arbejde, ligesom seminarerne vil danne ramme for, at alle kan bidrage med erfaringer og ideer til tiltag, når vi skal mødes i samtaler om oplæggene.    

Årets netværksseminarer markerer samtidig et lokalt velkommen til Danmissions nye bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang og generalsekretær Kristian Sloth Petersen.    

Netværksseminaret i Viborg Stift, afholdes den 22. januar 2020 kl. 17 – 21, i Egeris Kirke, Kirkeallé 113, Egeris, 7800 Skive 

Vi glæder os til at se dig!

 

Program 

17.00  

Velkomst – ved repræsentant for stiftsbestyrelsen 

Andagt – ved et medlem af Danmissions bestyrelse 

Spisning 

Nyt fra Danmissions bestyrelse – ved bestyrelsesmedlem 

 

18.00 

Nyt fra Danmissions arbejde  

Programkoordinator Anne Mette Jürgensen «Troskraft og livstillid. Om kirke- og dialogarbejdet i Cambodja» 

 

19.00 

Bestyrelsesformanden har ordet 

Bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang 

Oplæg og samtale 

 

19.45 

Kaffe og kage 

 

20.00 

Konsulenterne har ordet 

Netværkskonsulent Tom B. Hansen og udviklingskonsulent Linda Gamst Josefsen 

Oplæg og samtale  

 

20.45 

Afrunding og på gensyn til Stiftsårsmødet 

 

Deltagelse i netværksseminarerne er gratis, men vi opfordrer til, at du betaler for maden. 

Tilmelding foregår på mail til: Else Højvang elsehojvang@gmail.com tlf:50 69 84 42 senest den 15. januar 2020 

Kontaktpersoner

Else Højvang
Stiftsbestyrelsesformand, Viborg stift. Forhenværende projektleder og missionær i Tanzania

elsehojvang@gmail.com
Læs mere

Else Højvang har i over 25 år været udsendt til det nordlige Tanzania. Er i dag provstimedhjælper i tre provstier i Karagwe - Nordvest Stiftet i Tanzania. Blev første gang sendt ud for Danmission – dengang Det Danske Missionsselskab– i 1987. Var fra 2007 til 2013 leder for udviklingsprojektet MAYAJA. Fratrådt februar 2017

Oplysninger