Netværksseminar Roskilde Stift

Kære alle engagerede i Danmission Roskilde Stift   

Velkommen til netværksseminarer 2020 i Danmission!   

Igen i år afholder vi netværksseminarer i alle stifter, og vi håber at se rigtigt mange medlemmer, frivillige, bidragsydere og andre, der har en interesse for Danmissions vigtige arbejde med at skabe fred, bekæmpe fattigdom og udvikle kirker.   

Vi har sammensat et inspirerende program, så vi sammen på netværksseminarierne kan motivere og begejstre hinanden til gavn for Danmissions virke herhjemme og ude i verden. Ledelsen, programmedarbejdere og konsulenter holder oplæg, der giver dig mulighed for at få viden om Danmission og Danmissions arbejde, ligesom seminarerne vil danne ramme for, at alle kan bidrage med erfaringer og ideer til tiltag, når vi skal mødes i samtaler om oplæggene.    

Årets netværksseminarer markerer samtidig et lokalt velkommen til Danmissions nye bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang og generalsekretær Kristian Sloth Petersen.    

Netværksseminaret i Roskilde Stift, afholdes den 14. januar 2020 kl. 17 – 21, i Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde 

Vi glæder os til at se dig!

 

Program 

17.00  

Velkomst – ved repræsentant for stiftsbestyrelsen 

Andagt – ved et medlem af Danmissions bestyrelse 

Spisning 

Nyt fra Danmissions bestyrelse – ved bestyrelsesmedlem 

 

18.00 

Nyt fra Danmissions arbejde  

Programkoordinator Anne Mette Jürgensen «Troskraft og livstillid. Om kirke- og dialogarbejdet i Cambodja» 

 

19.00 

Generalsekretæren har ordet 

Generalsekretær Kristian Sloth Petersen 

Oplæg og samtale 

 

19.45 

Kaffe og kage 

 

20.00 

Konsulenterne har ordet 

Netværkskonsulent Tom B. Hansen og udviklingskonsulent Sten Åge Larsen 

Oplæg og samtale  

 

20.45 

Afrunding og på gensyn til Stiftsårsmødet 

 

Deltagelse i netværksseminarerne er gratis, men vi opfordrer til, at du betaler for maden. 

Tilmelding foregår på mail til: Kurt Bierbum kurt.bierbum@gmail.com tlf. 22 91 52 12 senest den 7. januar 2020 

Kontaktpersoner

Oplysninger