Netværksseminar Helsingør Stift

Velkommen til Netværksseminarer 2019 i Danmission. På Netværksseminarerne møder du en bred vifte af medlemmer, frivillige i Genbrug, bidragydere og andre personer med interesse og engagement i Danmission.

Sammen skal vi inspirere hinanden og sætte retningen for det frivillige engagement i Danmission. Det gør vi bedst, hvis vi er mange; rigtigt mange.

Årets netværksseminarer markerer samtidig startskuddet for Danmissions nye struktur. Derfor afholdes der et seminar i hvert stift, så alle engagerede i de enkelte stifter kan møde hinanden og planlægge fremtiden.

 

Program: 

Kl. 17 Velkomst – ved repræsentanter fra Stiftsbestyrelsen og Genbrugsrådet
Andagt – ved et medlem af Danmissions bestyrelse
Spisning
Danmission lige nu – ved et medlem af Danmissions bestyrelse

Kl. 18 Zanzibarfortællinger – ved Konfirmandaktion

Kl. 19 Sammenlægningsprocessen og den nye struktur
– Oplæg og spørgsmål ved Frivilligkonsulent Tom B. Hansen

Kl. 19.45 Kaffe og kage

Visioner for fremtidens engagement i Danmission
– oplæg ved Frivilligkonsulent og Udviklingskonsulent

Gruppedrøftelser – “Beskriv dit Danmission i nutid og fremtid”
“Hvordan skaffer vi nye frivillige og nye indtægter til Danmission?”

Kl. 20.45 Afrunding og på gensyn til stiftsårsmøderne i 2019

Oplysninger