Netværksseminar Aarhus Stift

Kære alle engagerede i Danmission Aarhus Stift

Velkommen til netværksseminarer 2020 i Danmission!

Igen i år afholder vi netværksseminarer i alle stifter, og vi håber at se rigtigt mange medlemmer, frivillige, bidragsydere og andre, der har en interesse for Danmissions vigtige arbejde med at skabe fred, bekæmpe fattigdom og udvikle kirker.

Vi har sammensat et inspirerende program, så vi sammen på netværksseminarierne kan motivere og begejstre hinanden til gavn for Danmissions virke herhjemme og ude i verden. Ledelsen, programmedarbejdere og konsulenter holder oplæg, der giver dig mulighed for at få viden om Danmission og Danmissions arbejde, ligesom seminarerne vil danne ramme for, at alle kan bidrage med erfaringer og ideer til tiltag, når vi skal mødes i samtaler om oplæggene.

 

Netværksseminaret i Aarhus Stift afholdes den 15. januar 2020 kl. 17.00 – 21.00 i Hasle Sognehus, Viborgvej 158, Aarhus

Vi glæder os til at se dig!

 

Program 

17.00

Velkomst ved repræsentant for stiftsbestyrelsen

Andagt ved et medlem af Danmissions bestyrelse

Spisning

Nyt fra Danmissions bestyrelse – ved bestyrelsesmedlem

 

18.00

Nyt om Danmissions projekt i Gellerup

Niels Hviid, præst i Gellerup Kirke, kommer og fortæller om det nyopstartede projekt om Mangfoldighedsdannelse i Gellerup (et samarbejde med Gellerup Kirke)

 

18.45

Nyt fra Danmissions arbejde

Fagkonsulent Helena B. Christensen fortæller fra Tanzania om SHAUKU, som betyder begejstring

 

19.45

Kaffe og kage

 

20.00

Konsulenterne har ordet

Netværkskonsulent Lærke Lysemose Christensen og udviklingskonsulent Tom Sand Egeskov

Oplæg og samtale

 

20.45

Afrunding og på gensyn til Stiftsårsmødet

 

Deltagelse i netværksseminarerne er gratis, men vi opfordrer til, at du betaler for maden.

Tilmelding til sekretær Tomas Stæhr Berg tomas@hrberg.dk  tlf.: 29 72 37 72 senest 8. januar.

 

Oplysninger